ALMERE - Precies een jaar geleden startte Almere met een vernieuwende werkwijze voor de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Ervaringsdeskundigen helpen Almeerders om hun behoeften duidelijk te maken bij het regelen van hulp en ondersteuning. Dat doen zij onder de naam OCO Almere. Vanwege het eenjarig jubileum zette wethouder Jerzy Soetekouw de betrokkenen bij OCO Almere in het zonnetje. Ook heette hij nieuwe ervaringsdeskundigen welkom uit de vrijwilligersgroep van Humanitas.

De overheid organiseert de toegang tot hulp en ondersteuning zo goed en laagdrempelig mogelijk. Voor sommige inwoners is de stap naar een instantie toch te groot. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om te vertellen wat ze nodig hebben. Er zijn ook inwoners die al wel helder hebben wat hun behoefte is, maar die niet weten waar ze terecht kunnen met hun vraag. In al dit soort gevallen kan een onafhankelijke cliëntondersteuner uitkomst bieden. Het kunnen inschakelen van een OCO is sinds 2015 wettelijk verplicht. Het is voor inwoners altijd gratis. Iemand kan ook én een OCO én iemand uit de eigen omgeving meenemen naar gesprekken met instanties.

Aanvulling op elkaar

MEE IJsseloevers voert sinds 2015 onafhankelijke cliëntondersteuning uit in Almere met beroepskrachten. Op 1 oktober 2018 startten de vrijwillige ervaringsdeskundigen van OCO Almere. Zij weten zelf goed hoe het voelt om te leven met bijvoorbeeld autisme, psychische klachten of een lichamelijke beperking. Dit maakt dat ze zich extra goed kunnen inleven in de situatie van anderen. Is een situatie te ingewikkeld voor een ervaringsdeskundige om zelf aan te pakken? Dan kan hij of zij hulp inroepen van MEE. De beroepskracht kan dan samen optrekken met de ervaringsdeskundige of kan de situatie overnemen. Zo werken ze aanvullend op elkaar.

Eén jaar in feiten en cijfers
Met de toevoeging van Humanitas zijn er nu acht (patiënt- en cliënt)organisaties die ervaringsdeskundigen aandragen. Binnenkort sluiten ook ervaringsdeskundigen aan van de cliëntenraad van Amethist Verslavingszorg. Waar OCO Almere een jaar geleden startte met 21 ervaringsdeskundigen, zijn dat er nu ruim veertig. Met begeleiding van een coördinator en de betrokken organisaties hebben de ervaringsdeskundigen al 170 Almeerders geholpen. Bij 84% van de aanvragen lukt het binnen één dag om Almeerders te matchen met de juiste ervaringsdeskundige.

Er blijven nieuwe patiënt- en cliëntorganisaties en dus ook nieuwe ervaringsdeskundigen aansluiten. Die brengen ook weer nieuwe kennis en ervaring met zich mee. Zo kan OCO Almere steeds meer Almeerders helpen met ervaringsdeskundigen die hetzelfde hebben meegemaakt als zij.

Wethouder Jerzy Soetekouw: “Een echt inclusieve stad begint bij het vermogen om je te kunnen verplaatsen in een ander. Hulpverleners in Almere doen dat naar hun beste vermogen. Toch gaat je inleven in een ander nog net wat gemakkelijker als je zelf bepaalde situaties hebt meegemaakt. Als je zelf hebt gevoeld hoe het is om bepaalde drempels tegen te komen in het leven. Dit maakt de inzet van ervaringsdeskundigen zo waardevol. Daarom ben ik ontzettend trots op wat er is bereikt in één jaar OCO Almere. De ervaringsdeskundigen weten het verschil te maken voor hun mede-Almeerders. Het is een beweging die steeds verder doorgaat en die ook landelijk op positieve reacties kan rekenen.”