ALMERE - Een energieneutraal, gasvrij en klimaatbestendig Almere. Een stad zonder afval, waar grondstoffen worden hergebruikt. Dat is de ambitie van de concept-duurzaamheidsagenda die het college voorlegt aan de gemeenteraad. De rode draad door alle thema’s is het duurzaam denken en handelen van de gemeentelijke organisatie zelf.

Wethouder duurzaamheid Jan Hoek: “De opwarming van de aarde heeft over de hele wereld gevolgen voor de natuur, onze gezondheid en veiligheid en voor de beschikbaarheid van voedsel en water. Fossiele brandstoffen raken op en we stoppen met de gaswinning in Groningen. De komende jaren zijn daarom grote veranderingen nodig: overstappen op duurzame energie, en grondstoffen veel spaarzamer en beter benutten. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.”

Duurzaamheid wordt een steeds vanzelfsprekender en gewoner thema. Je neemt je eigen tas mee naar de supermarkt, termen als ontspullen, consuminderen en slow fashion zijn steeds meer gemeengoed geworden. Voor veel bedrijven is duurzaamheid inmiddels een wezenlijk onderdeel van de strategie en bedrijfsvoering. Wethouder Hoek: “In de afgelopen maanden hebben we samen met inwoners, bedrijven, partners, externe specialisten en afdelingen binnen de gemeente gewerkt aan deze concept-duurzaamheidsagenda. Het is mooi om te zien dat vele Almeerders en Almeerse ondernemers allemaal op hun eigen manier een bijdrage leveren aan een groene en gezonde stad. En ik ben ervan overtuigd dat deze verhalen ook anderen zullen inspireren.”

Met de concept-duurzaamheidsagenda sluit de gemeente aan bij de nationale klimaatdoelstellingen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. De focus ligt op zes thema’s: energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit, gezond voedsel, ecologie en klimaatadaptatie. En op een aanpak om duurzaam werken meer structureel te borgen in onze gemeentelijke organisatie. Wethouder Hoek: “Gelukkig zijn er een heleboel goede voorbeelden te noemen van duurzaam werken door de gemeente. Zo zijn klimaatadaptatie en circulair inkopen belangrijke thema’s bij het groot onderhoud in de Regenboogbuurt. In Almere staan bankjes die van waterplanten zijn gemaakt en van bomen die vanwege ziekte geveld moesten worden. Speeltoestellen kopen we circulair in en betonpuin gaat naar de nieuwe groene betoncentrale om opnieuw gebruikt te worden. Maar in de praktijk kan het nog veel vaker duurzaam. Dat moet onze nieuwe manier van werken worden.”