ALMERE - Froukje de Jonge (Participatie, Werk en Inkomen) opende de Week van het Geld 2018 bij basisschool de Ark in Almere. Tijdens de Week van het Geld worden er door het hele land diverse activiteiten georganiseerd om kinderen op een leuke manier te leren omgaan met geld.

De moderne samenleving stelt steeds hogere eisen aan de financiële vaardigheden van mensen. Er moeten steeds vaker beslissingen genomen worden met een belangrijke financiële component. Ouders vinden het lastig om kinderen het goede voorbeeld te geven en financieel op te voeden, met als gevolg dat veel kinderen financiële vaardigheden onvoldoende van huis uit meekrijgen. In het lesprogramma van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs neemt financiële educatie nu geen vaste plek in. Door kinderen op jonge leeftijd financiële kennis en vaardigheden mee te geven, zullen ze op latere leeftijd beter in staat zijn om zelf bewuste financiële keuzes te maken.

De gemeente Almere vindt het van groot belang dat kinderen al jong financieel bewust zijn. De komende week worden er diverse activiteiten georganiseerd op scholen in Almere. Er worden ruim 60 gastlessen gegeven op basisscholen door medewerkers van banken. De les gaat over samen sparen voor een gezamenlijk spaardoel. Na afloop van de les krijgen de kinderen een spaarblikje mee naar huis, zodat ze zelf aan de slag kunnen. Samen aan een spaarproject werken is leuk en leerzaam. Kinderen leren spelenderwijs samenwerken, keuzes maken en waarde van geld. Daarnaast krijgen twaalf klassen verdeeld over drie locaties van Pro Almere interactieve gastlessen met het thema: ‘Hoe word je rijk?’

Op woensdag 14 maart vindt vanaf 13.00 uur de Week van het geldmarkt plaats in en om Corrosia. Voor jong en oud worden er tips en informatie gegeven die financieel voordeel kunnen opleveren. Ouders leren op 16 maart op basisschool de Ark hoe ze hun kinderen verantwoord met geld om kunnen laten gaan en welke voorzieningen (zoals bijvoorbeeld het cultuurfonds en het sportfonds) ze allemaal kunnen gebruiken