ALMERE - Dinsdag 2 juli is op scholengemeenschap De Meergronden het themacertificaat roken, alcohol- en drugspreventie uitgereikt in het kader van het vignet Gezonde School. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Werken volgens de aanpak van de Gezonde School betekent een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving; bijvoorbeeld voeding, bewegen, welzijn en relaties. De school kiest, afhankelijk van wat er op school speelt, een of meer gezondheidsthema's. De pijlers waarop getoetst wordt of de school structureel en op goede wijze aandacht besteedt aan het thema zijn: educatie (lessen), omgeving (bv. schoolplein, betrekken van ouders), signalering en (school)beleid. Als de school rond een thema de vier pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan ze een certificaat voor dat thema halen.

De Meergronden had al een paar jaar eerder een certificaat voor bewegen en sport ontvangen en daarmee het vignet Gezonde School. Onlangs heeft de school hiervoor een verlenging gekregen. Met het tweede themacertificaat behaald op het thema roken, alcohol- en drugspreventie is De Meergronden de eerste school in het Voortgezet Onderwijs in Flevoland met dit thema.

Elke van Huffelen, Gezonde School-adviseur van GGD Flevoland: 'Alle betrokken medewerkers in de school en externe partners kunnen heel trots zijn op dit resultaat. Het stimuleren van een alcohol-, rook- en drugsvrije omgeving op school is een echte samenwerking van alle betrokkenen. Zo wordt er niet alleen in de lessen aandacht besteed aan dit thema, maar worden medewerkers getraind op signalen van middelen gebruik en is er een rookvrij schoolterrein!' De Meergronden heeft net als verschillende andere scholen in Almere ondersteuning gehad van een Gezonde School-adviseur van GGD Flevoland. 'Op het thema Roken, Alcohol en drugspreventie werken we altijd nauw samen met onze partnerorganisatie Tactus. Ook zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd in het behalen van dit themacertificaat'; aldus Elke van Huffelen.

Gezond in Almere
In Almere wordt ingezet op een duurzame en gezonde stad voor iedereen. Almere vindt de gezondheid van haar inwoners en het mogelijk en makkelijker maken van een gezonde leefstijl belangrijk. Door de goede, gezonde keuzes te maken wordt dat nagestreefd, samen met de partners in de stad. De focus ligt voor 2019 bij de jeugd. 2019 wordt benut om in nauwe dialoog met de stad (jeugdigen en partners) het programma Gezond in Almere voor 2020 en verder vorm te geven. In de komende maanden worden op verschillende momenten gesprekken gevoerd met de stad. In het najaar van 2019 vindt het gesprek met de gemeenteraad plaats over de opbrengsten van de dialoog met de stad en de prioriteiten in het programma Gezond in Almere.