ALMERE - Wasila en Tugba zijn maatschappelijk werkers bij De Schoor en werken allebei vanuit twee verschillende wijkteams. Wasila in Almere Haven en Tugba in Almere Buiten. Petra is maatschappelijk werker bij Blijf Groep. Sinds ruim een jaar doen ze mee aan de pilot ‘Op tijd erbij in de wijk’. De wijkteams en Blijf Groep werken nauw samen voor hetzelfde doel: een veilig en geweldloos thuis.

Verschillende hulpvragen

Wasila: “De wijkteams bestaan uit mensen uit verschillende disciplines. Tugba en ik zijn de maatschappelijk werkers in onze wijkteams. We gaan voornamelijk bij mensen op bezoek voor keukentafelgesprekken, zijn aanwezig bij spreekuren en beantwoorden veel hulpvragen van bewoners. De eerste gesprekken zijn vaak algemeen. We kijken wat er nodig is en wat we zelf kunnen doen. Ook pakken wij de Veilig Thuis-meldingen op. Alleen de maatschappelijk werkers zijn daarin gespecialiseerd. Dat zijn ook echt uitdagende vragen. Er komt veel bij kijken en je duikt er dan helemaal in. De hulpvragen die we krijgen zijn ook heel verschillend. Dat maakt het werk voor mij ook erg interessant.”

Tugba: “De hulpvragen lopen inderdaad erg uiteen. We krijgen praktische vragen en psychosociale vragen. Praktische vragen gaan bijvoorbeeld over hulp bij het rondkomen. We kijken dan hoe diegene beter met geld om kan gaan, of we helpen met het aanmelden bij een voedselbank als dat nodig is. Psychosociale vragen gaan over problemen op persoonlijke of relationele gebieden. Bijvoorbeeld piekergedachten tijdens een scheiding. Wie bieden ook gezinsgesprekken aan. Je kunt ook bij ons terecht als je eenzaam bent of begeleiding kan gebruiken bij rouw.”

Specialismen vullen elkaar aan
Petra: “Bij Blijf Groep komen we in aanraking met mensen bij wie huiselijk geweld speelt. Wij zorgen ervoor dat het weer veilig wordt en het geweld stopt. We pakken dit waar mogelijk met het hele gezin samen op. Iedere situatie is anders. We worden vaak ingeschakkeld via een politiemelding en door Veilig Thuis. We verlenen bijvoorbeeld ook hulp aan de ‘achterblijver’ tijdens een tijdelijk huisverbod. Maar ook na het huisverbod loopt onze hulpverlening door. Wat we vaak zien bij cliënten is multiproblematiek. Daar komen soms ook praktische vragen bij kijken waar de Blijf Groep minder raad mee weet en het wijkteam wel. Met de pilot weten we elkaar te sneller vinden.”

Werkwijze
Tugba: “In de pilot werden enkele medewerkers vanuit De Schoor en Blijf Groep voor dezelfde methode opgeleid: de TOP-3 methodiek. De naam zegt het al een beetje: je ziet in een oogopslag wat de top 3 onveilige situaties en risicofactoren zijn bij de cliënt. De bedenker zelf gaf ons de training. Vanuit die training kregen we een format mee. Die gebruiken we tijdens gesprekken met cliënten.”

Petra: “We wisten al van elkaar wat we deden, maar deze pilot was er echt om de lijntjes kort te krijgen. Als we in gesprek gaan met cliënten merk je al snel of er multiproblematiek speelt. Nu hoeven we de cliënt alleen niet meer door te sturen, maar kan de maatschappelijk werker aansluiten bij een vervolggesprek en kunnen we het samen verder oppakken.”Tugba: “En dat geldt ook andersom. Als een wijkwerker merkt dat er meer speelt dan een hulpvraag, vragen we iemand van Blijf Groep om aan te sluiten. Met de TOP-3 methodiek is dan snel zichtbaar wat er speelt. Het is een mooie leidraad voor alle hulpverleners.”

Voorbeeldsituatie
Tugba: “Niet zo lang geleden kwam er een melding van een moeder die kampt met geestelijke mishandeling, omdat ze niet op een lijn zat met haar partner. Ze wilde scheiden, maar was angstig voor de reactie van hem, hun kinderen en de omgeving. Ze vroeg zich ook af of ze het wel zou redden met een woning. Heel breed, maar hele terechte vragen. In eerste instantie leek het een huisvestingsvraag, maar er bleek veel meer achter te zitten.Tijdens het gesprek met de cliënt vroeg ik gelijk of ik een collega van Blijf Groep mocht meenemen. Ik heb toen vooral de voorzieningen geregeld en hij heeft een plan gemaakt om het geweld tegen te gaan. Dat vond ik enorm waardevol.”

Toekomst

Wasila: “Ik ben echt trots op wat we hebben neergezet met elkaar. We hebben alles samen gedaan en ook nog eens op afstand vanwege corona. Ik denk dat we heel erg goed op weg zijn en gefocust zijn op het verbeteren van het proces. Iedereen is enthousiast. Ik denk dat we nog wel een slag kunnen maken in de systemen. Nu gebruiken wij een ander systeem dan Blijf Groep. Eenzelfde systeem zou makkelijk zijn voor het verwerken van casussen.”

Petra: “De afspraken zijn inderdaad heel duidelijk. De lijnen zijn kort. Ik vind de samenwerking heel belangrijk. Ook is het heel prettig dat we het onderling ‘samenwerking’ noemen en geen ‘pilot’. Het zou mooi zijn als we deze samenwerking over heel Almere en met nog meer partners kunnen uitrollen.”