ALMERE - Op de Dag van de Leerplicht op 21 maart 2019 wordt het recht gevierd op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. Iedere jongere heeft het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Het doel van de Dag van de Leerplicht is dan ook om dit leer- en ontwikkelrecht extra onder de aandacht te brengen bij de jongeren zelf, hun ouders, scholen, politici en bestuurders.

In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Hoe vinden ook zij een fijne plek in de maatschappij? Hoe kunnen zij zich ook optimaal ontwikkelen. Gemeenten in heel Nederland zijn gestart met leuke, leerzame en originele acties om op 21 maart aandacht te vragen voor de Dag van de Leerplicht en het recht op onderwijs. Wethouder Marjan Haak van Onderwijs: “In Nederland en dus ook in Almere hebben we het recht op onderwijs goed geregeld, maar nog steeds zijn er jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, willen we uiteindelijk de schooluitval terugdringen. De jaarlijkse Dag van de Leerplicht draagt bij aan deze bewustwording, naast alle andere activiteiten die door leerplichtambtenaren worden ondernomen om dit probleem aan te pakken.

Fotowedstrijd Almere
Een aantal scholen in Almere heeft in het kader van de Dag van de Leerplicht meegedaan aan een fotowedstrijd met als thema Recht op onderwijs. Groep 5-6-7-8 van de Alexander Roozendaalschool in Almere hebben een foto ingestuurd waarop het recht op onderwijs is uitgebeeld.

Als kinderen mogen we blij zijn dat we in Nederland zoveel mogelijkheden krijgen. Wij kunnen bijvoorbeeld leren op de Ipad. In arme landen of vroeger was dat niet zo. Met deze foto willen wij laten zien dat wij heel blij zijn met de mogelijkheden die wij krijgen om te leren!

.