ALMERE - Op het gebied van Kunst, Cultuur en Erfgoed is Almere in beweging. Almere was op vrijdag 22 november het toneel van het succesvolle eerste cultuurcongres van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wethouder Hilde van Garderen heeft namens Almere ruim 150 deelnemers uit het Kunst & Cultuur veld verwelkomd, waaronder ook vele bestuurders uit de provincies Flevoland en Noord-Holland.


Op meerdere vlakken binnen de MRA wordt er al samengewerkt en nu ook op het gebied van Cultuur. De fototentoonstelling van Kadir van Loohuizen, nu te zien in het Scheepvaartmuseum, komt vanaf februari met een (deels) nieuwe expositie naar het KAF. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een Amsterdamse en Almeerse instelling.

Reuvensdagen

Ondanks dat Almere een jonge stad is, is er enorm veel historie te vinden in de bodem van de stad. Zo hebben archeologen op zo'n negentig locaties sporen gevonden van prehistorische bewoning. Voor het merendeel zijn deze sporen afkomstig uit de Steentijd, circa 9.000 jaar voor Christus, van onder meer jagers en verzamelaars die leefden langs de voormalige rivier de Eem. Daarnaast zijn er in de nu droge zeebodem van onze polder veel scheepswrakken uit de tijd dat Almere nog de Zuiderzee was. Deze ruim vijfentwintig onderzochte schepen dateren uit de late Middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw. Ook de Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen achtergelaten in Almere. Zo zijn er Amerikaanse, Engelse en Duitse vliegtuigwrakken terug te vinden in de voormalige IJsselmeerbodem.

Al deze vondsten in de bodem maakt Almere voor archeologen een zeer interessante plaats. Dit maakt ook dat het nationaal archeologiecongres Reuvensdagen heeft aangekondigd dat de volgende Reuvensdagen, en meteen ook het jubileum van 50 jaar Reuvensdagen, op 19 en 20 november 2020in Almere plaatsvinden.

Voor meer informatie over de Reuvensdagen: https://www.reuvensdagen.nl