ALMERE - Zorgverzekeraar VGZ heeft aangegeven een gemeentepolis in Almere te bieden voor minimaal drie jaar vanaf 1 januari 2022. De zorgverzekeraar is actief en betrokken bij het onderwerp gezondheidsbevordering bij mensen met een laag inkomen en heeft daar reeds de nodige ervaring in opgedaan bij andere (grote) gemeenten.

Vooral voor de grote groep inwoners, nu rond de 5500, die gebruik maken van de gemeentepolis is dit zeer goed nieuws, omdat dit uiteraard voor hen van grote waarde is. Hiermee hebben alle intensieve pogingen om een andere aanbieder te vinden hun vruchten afgeworpen en wethouder Froukje de Jonge is zeer verheugd dat de gemeentepolis zo kan voortbestaan: “Onze dank gaat uit naar de zorgpartijen in de stad, die onze zoektocht naar een nieuwe aanbieder, net als de gemeenteraad, zeer hebben gesteund. Wij weten allemaal hoe belangrijk dit is voor deze Almeerders en het is geweldig dat VGZ voor hen aan de slag gaat”

VGZ doet een marktconform aanbod en biedt de zekerheid om op 1 januari 2022 van start te kunnen gaan. Cas Ceulen, Clusterleider Coöperatie VGZ: “Wij als Coöperatie VGZ werken samen aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg. Dit doen we met zorgaanbieders, maar ook met collectieve partners waaronder de gemeenten. Ons specifieke aanbod voor mensen met een lager inkomen wordt zeer goed gewaardeerd. Samen met de gemeenten helpen we de doelgroep om een gezondere leefstijl aan te nemen en daar worden we steeds succesvoller in. We maken dit ook graag mogelijk voor de Almeerders.”

Vervolg
In de komende maanden worden de voorbereidingen getroffen en zullen de Almeerders die er voor in aanmerking komen nader worden geïnformeerd over de komst van de nieuwe aanbieder vanaf volgend jaar.