ALMERE - Een consortium van drie zorgaanbieders - Triade/Vitree, ’s Heeren Loo en Intermetzo/Pluryn – gaat minimaal de komende vier jaar intensief aan de slag met de jeugdhulp met verblijf in Flevoland. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp aan kinderen en jongeren die 24-uursopvang, crisisopvang, (crisis)pleegzorg of een gesloten plaatsing nodig hebben. En het gaat om het ontwikkelen van alternatieve vormen van intensieve begeleiding en behandeling die thuis (en dus zonder verblijf in een instelling) mogelijk zijn. Het contract voor deze opdracht is ondertekend door een vertegenwoordiger van het consortium en van de zes Flevolandse gemeenten. De uitvoering start vanaf 1 januari 2019 en duurt tot en met 2022, met een mogelijkheid tot verlenging.

De Flevolandse gemeenten, zorgaanbieders, verwijzers en hogeschool Windesheim Flevoland werken al een aantal jaren nauw samen aan verbeteringen in de specialistische jeugdhulp. De ambitie is om te komen tot een samenhangend en duurzaam aanbod dat aansluit bij de behoeften van jeugdigen en gezinnen. De hulp vindt zo veel mogelijk thuis plaats, of, als dat niet mogelijk is, op een plaats die zo veel mogelijk lijkt op een gezin. Jeugdigen hebben er namelijk baat bij om ‘zo thuis mogelijk’ en in een stabiele omgeving op te groeien. Langdurig verblijf in een behandel- of leefgroep van een instelling is voor geen enkel kind goed. Eén van de gemaakte afspraken is dan ook dat de capaciteit van groepen voor behandeld wonen eind 2021 met de helft is afgenomen ten opzichte van 2016. Dat is een forse opgave die vraagt dat er voldoende alternatieve vormen van hulp voorhanden zijn in de eigen omgeving van jeugdigen.

Door verschillende vormen van jeugdhulp met verblijf te beleggen bij één opdrachtnemer, stijgt de kans dat de beoogde veranderingen slagen. Het consortium kan gericht werken aan vernieuwingen en kan elk gezin dat dat nodig heeft de meest passende hulp bieden. Dit komt het toekomstperspectief van kinderen en gezinnen en de algehele kwaliteit van de jeugdhulp in Flevoland ten goede.