ALMERE - Maandag 15 april 2024 is de eerste bijeenkomst van het Burgerberaad Almere 2050. Het Burgerberaad Almere 2050 bestaat uit 65 Almeerders die de gemeenteraad advies gaan geven over de toekomst van Almere tot 2050. Ze zullen samen kennis opdoen en bedenken wat zij belangrijk vinden voor hun buurt of wijk nu en in de toekomst.

Almeerders konden zich vorige maand aanmelden om deel te nemen aan het Burgerberaad Almere 2050. Uiteindelijk hebben 549 Almeerders zich aangemeld. Aan de hand van een loting zijn er 65 Almeerders geselecteerd om mee te doen.

Verschillende mensen, verschillende meningen

De groep is een afspiegeling van de Almeerse bevolking. In Almere wonen veel verschillende mensen met verschillende meningen. De gemeente vindt het belangrijk om al deze meningen te horen als het gaat om de toekomst van de stad. Daarom hebben we gezorgd voor een mix van mensen van verschillende leeftijdscategorieën en uit alle stadsdelen.  

De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking. In de bijeenkomst erna bespreken de deelnemers wat er belangrijk is voor de toekomst van hun buurt of wijk. Ze krijgen hierbij informatie en hulp van experts. In de resterende drie bijeenkomsten zullen de deelnemers verder nadenken over dit onderwerp en adviezen geven aan de gemeenteraad. Ze overhandigen deze adviezen in juli aan de gemeenteraad. De raad beslist hoe ze de adviezen meenemen in de plannen voor de toekomst van Almere.