ALMERE - Op 9 oktober 2020 heeft een politieonderzoek plaatsgevonden in een bedrijfspand aan de Dukdalfweg in Almere. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de Opiumwet is overtreden en dat een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen in het pand was opgeslagen.


Uit de aard en hoeveelheid van de aangetroffen stoffen volgt dat het aannemelijk is, dat deze stoffen waren bestemd voor de productie van harddrugs. Niet alleen de handel in drugs, maar ook het faciliteren ervan is een ernstige aantasting van de openbare orde. De burgemeester van Almere heeft hierin aanleiding gezien bestuursrechtelijk op te treden en het pand met ingang van vandaag voor de duur van zes maanden te sluiten. Deze maatregel heeft als doel de aangetaste openbare orde en veiligheid te herstellen, dan wel te voorkomen dat deze (verder) wordt verstoord.

Criminelen denken vaak anoniem hun gang te kunnen gaan op bedrijventerreinen. Een manier om ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan, is de anonimiteit en onzichtbaarheid van criminelen en hun activiteiten te verminderen. Belangrijk hierbij is, dat signalen die mogelijk wijzen op ondermijning, worden gezien en gemeld bij politie en gemeente. Anoniem melden kan via de meldlijn Meld Misdaad Anoniem. Deze meldlijn is bereikbaar op 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie en vindt de anonimiteit en veiligheid van de melders van hoofdbelang.

In het kader van het lopende onderzoek, zullen verder geen mededelingen over de zaak worden gedaan.