ALMERE - Burgemeester Hein van der Loo heeft besloten om een woning aan de Salsastraat in Almere Stad voor twee weken te sluiten. Ook komt er cameratoezicht. Bij de woning vond op vrijdag 3 november in de middag een explosie plaats. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De maatregelen zijn ingesteld vanwege bedreiging van de openbare orde.

Burgemeester Hein van der Loo: "Ik weiger intimidatie te accepteren in onze stad. Elke explosie is er een teveel. Mijn eerste aandacht gaat uit naar de veiligheid van bewoners en omwonenden. Daarom neem ik in dit geval deze maatregelen."

De sluiting is per 3 november ingegaan voor een periode van twee weken. Dat betekent dat niemand het pand mag betreden. Gedurende deze periode wordt beoordeeld of de sluiting langer moet duren. Het cameratoezicht wordt ingesteld voor tenminste een maand. Omwonenden worden per brief geïnformeerd over de genomen maatregelen. Ook wordt slachtofferhulp aangeboden.

De burgemeester neemt vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde de maatregelen die nodig zijn om de openbare orde te herstellen. Hij doet dit in afstemming met het Openbaar Ministerie en de politie.