ALMERE - De locoburgemeester heeft geconstateerd dat een incident aan de Noorwegenkade in Almere Poort in de nacht van 1 op 2 augustus een grote weerslag heeft op de omwonenden. Hij heeft besloten dat het noodzakelijk is voor het herstel van de openbare orde om de woning tijdelijk te sluiten voor de duur van zes weken en een tijdelijk gebiedsverbod op te leggen aan een persoon* voor de duur van acht weken.

Uit cijfers van de politie blijkt dat er in het hele land meer incidenten met explosies plaatsvinden. In Almere zien wij helaas ook vaker incidenten met explosies dan voorheen. Wij vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling en volgen de duiding ervan door professionals nauwlettend. Deze incidenten hebben veel impact op de omwonenden en hun gevoel van veiligheid in de woonomgeving.

In Almere werken we via de Veiligheidsagenda aan de preventieve aanpak en worden bestuurlijke bevoegdheden ingezet na incidenten. De (loco)burgemeester overlegt in de lokale driehoek, met het Openbaar Ministerie en de politie, over de preventieve aanpak en incidenten. De (loco)burgemeester neemt vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde de maatregelen die nodig zijn om de openbare orde te herstellen na een incident.

*Vanwege privacyredenen zal geen nadere toelichting worden gegeven op deze maatregelen.