ALMERE - Tijdens een doorzoeking van de Landelijke Eenheid en Duitse Douane in een pand aan de Remmingweg in Almere is een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen en de benodigde grondstoffen en spullen om harddrugs te produceren. De inval heeft in juni plaatsgevonden en de goederen zijn ook op dat moment in beslag genomen. Naar aanleiding van de informatie die de burgemeester van de politie heeft ontvangen heeft hij besloten om over te gaan tot een sluiting voor een duur van zes maanden ingaande op 15 augustus.

De burgemeester is al langere tijd bevoegd om panden en woningen te sluiten waar een handelshoeveelheid harddrugs wordt aangetroffen. Sinds 1 januari 2019 is deze bevoegdheid uitgebreid met de zogenoemde ‘strafbare voorbereidingshandelingen’. Wanneer er een hennepkwekerij wordt aangetroffen waar wél alle benodigdheden staan maar doordat er net geoogst is geen handelshoeveelheid softdrugs aanwezig kon de burgemeester tot januari niet overgaan tot sluiting, ook bij een drugslab zonder handelshoeveelheid harddrugs kon dit niet. Vanwege de risico’s voor de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid en het effect op de leefomgeving is het ook van belang om deze opslag en productie locaties aan te pakken.

Met de sluiting wordt een locatie weggenomen waar criminele activiteiten plaatsvinden. Sluiting van een pand beëindigt een situatie die schadelijk is voor de kwaliteit van de omgeving en de bekendheid van het pand als drugspand in het criminele circuit . Daarmee wordt een barrière opgeworpen en het criminele ondernemingsproces verstoord.

Heeft u een vermoeden van (drugs)criminaliteit? Dit kunt u melden bij de politie via 0800 8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Is er sprake van spoed of van een heterdaad situatie? Bel dan altijd met 112