ALMERE - De burgemeester van Almere heeft de persoon die verdacht wordt van het naar binnen gooien van zwaar vuurwerk bij Club 26Twelve in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 september, een gebiedsverbod voor de duur van één maand opgelegd. Het gebiedsverbod houdt in dat de betreffende persoon voor de duur van het verbod niet op de Grote Markt te Almere mag komen.

Gelet op de ernstige verstoring van de openbare orde, het feit dat de voorlopige hechtenis van de betreffende persoon is geschorst en ter voorkoming van verdere verstoring van de openbare orde, heeft de burgemeester besloten het gebiedsverbod op te leggen.

De inzet van deze bestuurlijke maatregel is gericht op een duurzaam herstel van de openbare orde en daarmee wil de gemeente bijdragen aan het behoud en de versterking van een veilig uitgaansklimaat.