ALMERE - Het Almeerse college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de BOA's en coördinatoren van stadstoezicht éénmalig een bonus van 300 euro toe te kennen. Dit omdat het stadsbestuur de medewerkers vanwege de extra en zware werkzaamheden tijdens de coronacrisis wil belonen. Zij staan immers dag in dag uit in de frontlinie om zorg te dragen voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid in onze stad. Het college ziet dat de toezichthouders onverminderd doorzetten en is daar trots op.

Het handhaven op de coronamaatregelen vraagt veel van de handhavers en coördinatoren. Noodverordeningen volgen elkaar op, maatregelen veranderen regelmatig en telkens wordt gevraagd om scherp te handhaven. Waar in het begin van de crisis nog veel begrip was voor de maatregelen, lijkt daar nu soms minder ruimte voor en dat brengt bij de handhaving op straat de nodige druk met zich mee.

De onlangs ingediende motie van het PvdA-raadslid Erik Theunissen, waarin wordt opgeroepen tot een bonus voor BOA's, zien we als blijk van waardering aan de collega's, zien we als een positieve bevestiging van de weg die we als college al waren ingeslagen en wij danken hem voor de aandacht die hij er voor heeft gevraagd. De ruim 71 BOA's en coördinatoren van stadstoezicht krijgen de bonus bij hun salaris in december.