ALMERE - Het Bivakhuisje in Almere wordt aangewezen als monument. Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt. De toekenning van de monumentenstatus wordt gevierd tijdens de landelijke Open Monumentendag 2023, op 9 en 10 september.

Het Bivakhuisje was oorspronkelijk onderdeel van Het Bivak in Almere Haven. Op deze plek werden tijdelijke woningen gebouwd voor de eerste inwoners van Almere, toen in 1975 werd gestart met de bouw van de nieuwe stad. Het Bivakhuisje, dat nu op het terrein van Volkstuinvereniging Water-Land staat, is de laatste overgebleven woning en is hiermee een tastbaar overblijfsel van de ontstaansgeschiedenis van Almere. Het is nauw verbonden met de vroegste pioniersperiode en maakt deel uit van het collectief geheugen van de stad.

Erfgoedbeleid Almere
Almere koestert haar cultureel erfgoed en wil dit stapsgewijs in kaart brengen. Het startpunt hiervoor is de Nota Cultureel Erfgoed Almere: New Town met historie, die in 2022 door de gemeenteraad werd aangenomen. Almere neemt hiermee het initiatief om voor haar inwoners kenmerkende objecten, gebieden en landschappen te inventariseren, te waarderen en waar nodig te beschermen. Publieksparticipatie is altijd onderdeel van de waardestelling.

Iconen geïnventariseerd en onderzocht
Het Bivakhuisje is één van de dertig iconen die tot nog toe zijn geïnventariseerd en waar de gemeente zelf onderzoek naar doet. Meerdere locaties die op de iconenlijst staan worden in de nabije toekomst onderzocht. Aanvullend hierop is recent ook een onderzoek gestart naar de monumentale waarde van De Voetnoot in het centrum van Almere. Almere telt nu in totaal drie gemeentelijke monumenten.

Cultureel Erfgoed
Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit van de stad, haar inwoners én de ruimtelijke kwaliteit. Door te voldoen aan de wettelijke verplichting om op een zorgvuldige wijze met cultureel erfgoed om te gaan, borgt Almere haar verhaal.