ALMERE - De gemeenteraad van Almere heeft op donderdagavond 11 juli besloten om de voorgenomen bezuiniging op Stad & Natuur definitief terug te draaien. Begin mei werd al duidelijk dat de coalitiepartijen een amendement zouden indienen om een oplossing te vinden. Stad & Natuur is opgelucht dat het amendement is aangenomen en er een einde komt aan een jaar onzekerheid en bedankt iedereen voor de steun in het afgelopen jaar.

“Wij zijn blij dat de gemeente inziet dat Stad & Natuur een belangrijke bijdrage levert aan een groene, gezonde en duurzame stad. Wij zullen onverminderd doorgaan met onze activiteiten en het aanbod verbreden met een nog groener programma" aldus Liesbeth Bronkhorst, directeur/bestuurder bij Stad & Natuur.

Het amendement volgde op de aanbieding van de petitie ‘maak je hart voor Stad & Natuur’ tegen de bezuiniging aan de gemeenteraad door Stad & Natuur met 2422 handtekeningen en 484 kleurplaten.

Vorig jaar werd in het groenste coalitie akkoord ooit bekend dat er een bezuiniging van €500.000,00 op de subsidiebijdrage aan Stad & Natuur stond. Het afgelopen jaar is de stichting in overleg met de gemeente Almere geweest om de bezuiniging van tafel te halen. Enkele maanden geleden werd al bekend dat er nog € 100.000,00 van de voorgenomen bezuiniging overbleef. Maar ook deze bezuiniging zou leiden tot een sluiting van locaties, ontslag van collega's en het stoppen van activiteiten. Dit is gelukkig allemaal niet nodig en daarmee is Stad & Natuur in staat om zich in te blijven zetten voor en met de Almeerders.