ALMERE - Gemeente Almere gaat met het Europees project ‘Housing 4.0. Energy’ (H4.0E) de uitdaging aan. Samen met acht Europese partners werkt Almere aan oplossingen voor het tekort aan lage-energiewoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Noordwest Europa. Voor dit drie jaar durende samenwerkingsproject is een subsidie toegekend door het Europese subsidieprogramma Interreg North West Europe.

Lage-energiewoningen
H4.0E heeft als doel één- en tweepersoonshuishoudens in Noordwest Europa toegang te geven tot lage-energiewoningen met 25% minder bouwkosten en 60% minder CO2-uitstoot. Binnen het project starten op vier locaties verspreid over Europa pilots. Daar wordt met behulp van digitale technologieën gewerkt aan de bouw van pilotwoningen. De Almeerse pilot ´WikiHouse community´ is de eerste en met twintig woningen ook de grootste. De andere Nederlandse partner in dit project, TU Delft - faculteit Bouwkunde, onderzoekt op alle pilotlocaties of het energieverbruik van de huizen daadwerkelijk lager is en hoe de bewoners het wonen in de kleine lage-energiewoningen beleven.

WikiHouse community
De Almeerse pilot ´WikiHouse community´ is een experiment waarbij twintig zelfbouwers hun eigen WikiHouse bouwen. Dit is een duurzaam en digitaal geproduceerd houtskelet bouwpakket waarmee je zelf je huis kunt ontwerpen en bouwen. De eerste Nederlandse versie van het WikiHouse is vorig jaar in Almere gerealiseerd op initiatief van het Woningbouwatelier, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almere en de Rijksoverheid. Door deelname aan H4.0E kan het Woningbouwatelier het WikiHouse-experiment in Almere verder uitbreiden tot een community op De Stripmaker in Almere Buiten.

Almeerse ambitie
Het Europese project H4.0E past uitstekend bij de ambitie van Almere om koploper te zijn op het gebied van vernieuwende stedenbouw als antwoord op woningmarktvraagstukken voor Almere, de regio en, waar mogelijk, ook ver daarbuiten. De Europese cofinanciering maakt het mogelijk om internationale kennis en innovaties aan het Almeerse experiment te verbinden.

Het Almeerse onderdeel van het project heeft een totale begroting van ca. 807.000 euro, waarvan ca. 484.000 euro door Brussel wordt gefinancierd en ca. 323.000 euro eigen inbreng is.

Woningbouwatelier
De programmalijn Vernieuwend Wonen van het programma Almere 2.0 ontwikkelt en realiseert via het Woningbouwatelier, een samenwerkingsverband met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Rijksvastgoedbedrijf, vernieuwende woningbouwconcepten. Het Woningbouwatelier geeft via het uitvoeren van concrete experimenten, zoals het WikiHouse en deelname aan H4.0E, een impuls aan ontwikkelingen die de diversiteit, keuzevrijheid, toegang en kwaliteit van de woningmarkt vergroten en/of verbeteren.

Projectpartners
In het H4.0E project werken acht organisaties/overheden uit vijf verschillende Noordwest-Europese landen samen: Provincie Vlaams Brabant (België), European Institute for Innovation-Technology (Duitsland), Gemeente Almere (Nederland), TU Delft (Nederland), 3 Counties Energy Agency (Ierland), South West College (Verenigd Koninkrijk), Open Systems Lab (Verenigd Koninkrijk) en Kamp C (België).