ALMERE - Er is in Almere meer behoefte aan betaalbare woningen dan nu gepland. Bovenop de geplande 400 betaalbare woningen per jaar die de komende jaren worden toegevoegd aan de stad, is er behoefte aan nog circa 200 betaalbare huurwoningen extra per jaar in dit segment om aan de vraag te kunnen voldoen.

Uit een recent door RIGO Research en Advies uitgevoerd onderzoek, in opdracht van de gemeente Almere, blijkt dat het aantal huishoudens in Almere volgens de prognoses de komende jaren fors toeneemt. Dit komt onder andere door de toenemende stroom vestigers van buiten de stad. De stad zal tot 2030 groeien met circa 21.000 huishoudens (ruim 40.000 inwoners).
Door de vergrijzing en een toenemend aantal alleenstaanden zal de doelgroep die is aangewezen op een sociale huurwoning (woningen met een huur onder de 711 euro) meer dan evenredig toenemen. Het onderzoek komt uit op een jaarlijkse behoefte aan circa 1.600 nieuwbouwwoningen, waarvan ongeveer twee derde in het segment betaalbaar (37% sociale huur; 29% koopwoningen). Overigens blijkt uit het onderzoek een flinke belangstelling voor zelf bouwen. Almere kan daarvoor de ruimte bieden, zeker nu het lijkt dat in Amsterdam de ruimte voor particuliere opdrachtgeverschap wordt beperkt.

Almeerse huurwoningen zijn in vergelijking met huurwoningen in de regio betrekkelijk duur. Dit heeft er mee te maken dat er in Almere veel kwalitatief goede (vaak grote) huurwoningen staan.

De trend van meer kleine huishoudens, in combinatie met de extra behoefte aan betaalbare woningen en de relatieve eenzijdigheid van de huidige Almere voorraad, biedt aanleiding om de komende periode meer kleinere woningen aan de voorraad toe te voegen. In het onderzoek is daarnaast ook een ‘kleiner wonen’-scenario doorgerekend. In dit scenario kiezen jonge huishoudens er, al dan niet uit noodzaak, voor om eerst enige tijd ‘klein’ te wonen (in vergelijking met voorgaande generaties Almeerders).

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de gemeente aanleiding om de komende periode het geplande bouwprogramma van de stad tegen het licht te houden.