ALMERE - Alphatrots daagt de gemeente Almere voor de rechter. De stichting mag vanaf 1 januari 2019 niet langer huishoudelijke hulp voor mensen met een zorgindicatie aanbieden. “Dit is onverteerbaar’’, zegt Alphatrots-directeur Berend Raap. Het besluit van de gemeente raakt honderden hulpbehoevenden én hun huishoudelijke ondersteuners recht in het hart, stelt Raap. “We hopen er met de gemeente uit te komen, voordat het kort geding dient, maar voor ons is de maat echt vol.’’ Woensdagavond 7 november as. is in Almere voor de huishoudelijke hulpen van Alphatrots een informatiebijeenkomst.

Alphatrots, sinds 2010 in de gemeente Almere een van de vaste aanbieders en bemiddelaars van huishoudelijke hulp – voor mensen met een Zorg-In-Natura-indicatie en voor particulieren – wordt onverwacht door de gemeente geweerd. Naar de precieze reden kan Alphatrots alleen maar gissen. “Er is ons schriftelijk gemeld dat Alphatrots geen toegevoegde waarde biedt en niet bijdraagt aan de uitbreiding van de keuzemogelijkheden voor cliënten”, aldus Berend Raap. “Dat is pertinente onzin omdat we, om een voorbeeld te noemen, juist op onafhankelijke kwaliteitsonderzoeken voortdurend hoog scoren. Alphatrots is een kritische aanbieder en denkt en handelt altijd in het belang van de cliënten.’’ Door deze denk- en werkwijze dreigen onze cliënten het kind van de rekening te worden. Raap: “De gemeente Almere vindt ons een lastige klant, vermoed ik.’’

De gemeente Almere schendt volgens Berend Raap de regels die voor de zogenoemde open house-aanbesteding gelden. “Dat houdt in dat iedere partij die aan de gestelde eisen voldoet, zoals Alphatrots, mee mag doen”, zegt Raap die de gemeente Almere van onbehoorlijk bestuur beticht. ,,De gemeente maakt haar keuze op basis van willekeur en favoritisme.”

Er ontstaat onnodig meer onrust, vindt Alphatrots; onrust omdat de gemeente de afgelopen weken al verschillende hulpbehoevenden en huishoudelijk hulp-zzp’ers telefonisch benaderde. “Ambtenaren verstrekken vervolgens onjuiste informatie aan onze cliënten”, aldus Raap. “Mensen met een serieuze indicatie, zoals dementie, raken volledig van slag omdat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat Alphatrots de zorg niet meer kan leveren. De gemeente adviseert hun zelfs een andere zorgaanbieder te kiezen.’’ Alphatrots kreeg talloze verontruste telefoontjes. “Mensen zijn boos, omdat ze Alphatrots kennen als een eerlijke en volhardende stichting. En mensen zijn bereid om hun verhaal te doen, opdat de handelwijze van de gemeente ze zo tegen de borst stuit.’’

De toon is scherper geworden, wat de afstand tot een oplossing met de gemeente Almere mogelijk groter maakt. “Maar we kunnen niet anders”, verklaart Raap. “Almere dwingt ons feitelijk tot deze opstelling. Daarom willen we zo snel mogelijk ons personeel, de zorg-zzp’ers, uitgebreid mondeling informeren, nadat we dat overigens in een brief schriftelijk al deden. Het gaat per slot van rekening om onze zzp’ers en de cliënten.’’