ALMERE - Het college van Almere heeft besloten om het rijksconvenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) op 1 juli samen met het Rijk en andere gemeenten en partners te ondertekenen. Almere heeft de komende jaren een omvangrijke bouwopgave. Bouwprojecten zorgen voor een groot deel van de uitstoot als het gaat om stikstof, CO2 en fijnstof. Als ondertekenaar van het convenant beschikt de gemeente de komende 5 jaar over een rijkssubsidie om samen met de bouwers te werken aan innovatie en verduurzaming van het bouwmaterieel.

Wethouder Alexander Sprong: "Ik ben heel blij dat we onze woningbouw- en klimaatambities kunnen waarborgen met deze subsidie. Door te investeren in nieuwe technieken zorgen we voor minder stikstofuitstoot bij bouwprojecten en kunnen we blijven bouwen. Door onder andere bouwers te ondersteunen bij de investeringen die zij moeten doen om hun werktuigen en bouwprocessen schoner en duurzamer te laten zijn, zorgen we dat er minder geluid, stof- en dieseluitstoot is bij bouwwerkzaamheden. Deze verbetering van de luchtkwaliteit draagt bij aan een schonere leefomgeving voor Almeerders en het veilig stellen van bouwambities voor onze woningzoekenden. Daarnaast geldt er vanaf 2030 een landelijke stikstofdoelstelling. Op alle fronten is hier sprake van een win-win situatie."

Wat houdt het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen in?

Almere doet er alles aan om geen vertraging van de bouw van woningen op te lopen door stikstof afkomstig van de bouwprocessen. Maar het wordt steeds lastiger om aan de eisen te voldoen. Het Rijk werkt samen met gemeenten, provincies, diverse branches van de bouwsector en kennisinstituten om de bouwprocessen te verschonen en te verduurzamen. Eén van de instrumenten om dit doel te behalen is via het rijksconvenant Schoon en Emissieloos Bouwen.

Wat levert het convenant SEB voor Almere op?

Schoon en emissieloos bouwen is in 2030 verplicht. Behalve via wet- en regelgeving kan de gemeente ook als opdrachtgever voor bouwwerken en werken in de openbare ruimte een impuls geven aan verduurzaming van de bouwsector. Door strengere emissie-eisen te stellen in de gemeentelijke projecten en de inzet van emissieloos materieel. Verduurzaming van de bouwsector vraagt echter grote investeringen in het bouwmaterieel, de randvoorwaarden en bouwprocessen. Door het rijksconvenant te ondertekenen wordt voor de gemeente Almere een subsidie gereserveerd voor 5 jaar tot maximaal € 1.000.000 per jaar om de meerkosten daarvan in projecten te compenseren.

Op 1 juli 2024 zal gemeente Almere het convenant samen met het Rijk en andere gemeenten en partners ondertekenen.