ALMERE - Almere wil meer levendigheid in Almere Centrum en daarom het Stationskwartier ontwikkelen. Er kunnen meer woningen (2500 appartementen) komen en de gemeente wil werken aan de sfeer en beleving, het gebied groener maken en aangenamer om te verblijven. En natuurlijk het station stevig opknappen. Ook wil de gemeente meer initiatieven van marktpartijen mogelijk maken en meer werkgelegenheid in het gebied een plek bieden. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, heeft de gemeente een visie gemaakt waarover de gemeente met bewoners en ondernemers in de omgeving en de gemeenteraad in gesprek gaat.

In mei 2017 is de ontwikkelstrategie voor Almere Centrum vastgesteld. Dit komt voort uit afspraken tussen het Rijk, de provincie en de gemeente (Almere 2.0). Samen met partners en marktpartijen investeert de gemeente in de ontwikkeling van het stationskwartier. Dit is goed voor Almere Centrum als ‘hart van de stad’. Wethouder Ruimtelijke en Economische ontwikkeling, Maaike Veeningen: ‘het Stationskwartier biedt volop kansen voor aantrekkelijk wonen en werken vlakbij het station. Wij willen er initiatieven mogelijk maken die een aanvulling zijn op Almere Centrum.”

Voorlopig ontwerp station Almere Centrum
Het station Almere Centrum heeft een stevige opknapbeurt nodig. Jan Hoek, wethouder Mobiliteit: “Station Almere Centrum is een belangrijk knooppunt voor onze stad én voor Flevoland. Dit moet een goede plek voor reizigers zijn, en een visitekaartje voor de stad.” Gemeente, provincie, NS en ProRail werken hier samen aan. In februari 2018 is een overeenkomst gesloten en een aanpak vastgesteld. De afgelopen periode hebben diverse bewoners, winkeliers en vastgoedeigenaren hun wensen en belangen gedeeld met het projectteam. Die input is meegenomen in het ontwerpproces voor het station en de pleinen. De werkzaamheden zijn zo gepland dat het station in 2022, voor de start van de Floriade, opgeknapt is .

Ontwikkelingen Wisselweg en Randstad
De gemeente is benaderd door initiatiefnemers die aan de Wisselweg en Randstad willen ontwikkelen. Dat biedt de gelegenheid om deze ontwikkeling aan te laten sluiten bij de visie voor het Stationskwartier. Daarom heeft de gemeente voor deze locaties kaders uitgewerkt. Daarin staan randvoorwaarden voor de herontwikkeling en uitgangspunten voor de toekomstige invulling van de ‘plinten’ in gebouwen, de typen woningen, bouwhoogtes en ruimte voor fietsers en voetgangers. Door deze ontwikkelingen mogelijk te maken kan Almere Centrum de Landdrostdreef en de Spoordreef beter benutten als aantrekkelijke toegangswegen met onder andere meer woningen en voorzieningen.

Gesprek met bewoners, ondernemers en gemeenteraad
Op 26 en 28 november zijn er voor omwonenden en ondernemers in de omgeving inloopbijeenkomsten waarbij zij in gesprek kunnen met de gemeente over het Stationskwartier en het station. Vervolgens gaat het college de gemeenteraad hierover raadplegen.