ALMERE - De gemeente Almere is op zoek naar een ondernemer die een plasticverwerkingsfabriek wil starten in Almere. De bedoeling is dat in de fabriek van lastig recyclebaar plasticafval producten voor de openbare ruimte worden gemaakt, zoals paaltjes en steigers, die weer door de gemeente worden gekocht.

De gemeente Almere slaagt er steeds beter in om het afval uit de stad gescheiden in te zamelen en te hergebruiken. Plastics zijn daarbij een probleem. Nadat de waardevolle kunststoffen eruit zijn gehaald, blijft ongeveer de helft over. Voor dit lastig recyclebare plastic bestaat in Nederland nog geen verwerkingscapaciteit. Het belandt daardoor vaak alsnog in de verbrandingsoven. Zonde van het materiaal en slecht voor het milieu.

Wethouder Jan Hoek: “De ambitie van Almere is om een stad zonder afval te worden. Dat betekent dat we het materiaal dat we nu nog afval noemen als grondstof gebruiken voor nieuwe producten. Het is positief dat er momenteel veel over circulaire economie gesproken wordt. In Almere gaan we nog een paar stappen verder. Om echt werk te maken van de circulaire economie pakken wij als gemeente een actieve rol.”

Innovatiepartnerschap
Om een oplossing te vinden voor het moeilijk recyclebare plastic, biedt de gemeente niet alleen de ingezamelde grondstof aan, maar neemt ook producten af die ervan gemaakt worden. Zo kan het materiaal gebruikt worden voor onder meer oeverbeschoeiingen, paaltjes en bankjes. Deze gegarandeerde afname helpt om een initiatief daadwerkelijk van de grond te krijgen en wordt mogelijk gemaakt door een relatief nieuwe aanbestedingsmethode: het innovatiepartnerschap. Deze manier van aanbesteden kan gebruikt worden voor de aanschaf van producten die nog niet op de markt beschikbaar zijn of nog niet voldoen aan de gewenste kwaliteit. De gemeente kan samen met het bedrijfsleven actief werken aan innovaties door een ontwikkeltraject te starten en daarna over te gaan tot aankoop van de oplossing. Voorheen was het nodig om na het ontwikkeltraject opnieuw aan te besteden.

De aanbesteding is vorige maand gepubliceerd. Inmiddels zijn twee bedrijven geselecteerd waarmee de gemeente de volgende fase van de procedure in gaat.