ALMERE - De gemeente Almere heeft vandaag de provincie Flevoland het plan van aanpak voor de huisvesting van vergunninghouders gestuurd. De provincie stelde de gemeente een ultimatum omdat Almere, net als veel andere gemeenten, al langere tijd achterloopt op de wettelijke taakstelling. Dat komt mede doordat in heel Nederland de vraag naar sociale huurwoningen toegenomen is.

Ieder half jaar stelt de Rijksoverheid voor gemeenten vast hoeveel vergunninghouders zij moet huisvesten. De taakstelling is de laatste jaren snel groter geworden, doordat er meer vergunninghouders in Nederland zijn gekomen. Tot het einde van dit jaar moeten er in Almere nog ongeveer 550 vergunninghouders worden gehuisvest.

Wat gaat Almere doen om de taakstelling te halen?

- Intensief bemiddelen van vrijkomende huurwoningen aan vergunninghouders en andere urgenten

- Inzetten op het (tijdelijk) vergroten van de woningvoorraad, waaronder toevoegen 1000 tijdelijke woningen

- Inzetten op het verminderen van de druk op de woningvoorraad

Vergunninghouders zijn nieuwe inwoners van Almere en hebben met andere urgent woningzoekenden voorrang boven regulier woningzoekenden. Almere wil graag aan de taakstelling voldoen en houdt hierbij rekening met anderen die ook (urgent) een woning zoeken, denk bijvoorbeeld aan mensen die dakloos dreigen te raden, mensen die in een maatschappelijk opvang zitten en/of gedupeerden van het Toeslagenschandaal. Spreiding over de wijken is daarbij van belang omdat daardoor mensen beter mee kunnen doen aan de samenleving. Dit plan is in samenwerking met de drie grootste woningcorporaties GoedeStede, Ymere en De Alliantie opgesteld en bij de uitvoering worden ook de zorgpartners nauw betrokken. Meer informatie vindt u in het plan van aanpak.

Download hier het plan van aanpak