ALMERE - Anne Martien van der Does, (plaatsvervangend) ombudsman, gaat op verzoek van de gemeente Almere het komende jaar speciaal aandacht geven aan mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).

Zelf vinden zij de weg naar de Ombudsman namelijk moeilijk. Zij hebben vaak een grote(re) afstand tot de samenleving (de arbeidsmarkt of enig sociaal netwerk) en zijn hierdoor kwetsbaarder dan anderen. Omdat het om een gevarieerde doelgroep gaat is, in overleg met mensen uit de doelgroep, gekozen voor de titel Ombudsman voor Zorg Speciale Mensen. De werkzaamheden starten in een pilot van een jaar en de lessen en ervaringen worden gevolgd door de landelijke Ombudsman. Het doel is om de gemeentelijke dienstverlening voor alle inwoners goed toegankelijk te maken.

In recente onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam naar voren dat mensen met een LVB-achtergrond vaak hulp van de gemeente hard nodig hebben en het juist voor hen ingewikkeld is om daar om te vragen. Wethouder participatie Werk en Inkomen, Froukje de Jonge: “Het is de taak van de overheid om er te zijn voor degene die het niet of nauwelijks zonder ons redden. Met de benoeming van deze rol van onze Ombudsman organiseren wij een kritisch geluid dat ons scherpt bij hoe wij werken voor mensen voor wie onze dienstverlening vaak te ingewikkeld is. Zeker met alle verantwoordelijkheden, die wij als gemeente hebben, is het hartstikke nodig dat wij hier beter in worden.”

De ombudsman, Anne Martien van der Does, stelt dat het een illusie is om te denken dat ieder mens goed voor zichzelf kan zorgen en de weg kan vinden in de brei van regels en digitale formulieren. De ZSM-Ombudsman zal dan ook zelf actief op zoek gaan naar zaken waar deze mensen tegenaan lopen en de te leren lessen hieruit delen met de gemeente. “Wij gaan actief op zoek naar Almeerders die tegen problemen aanlopen. De ervaringen die wij daarmee opdoen zullen wij verwerken in aanbevelingen, die er aan bij dragen dat alle speciale mensen op de beste manier verder kunnen met hun leven.”

Belangstelling Landelijke Ombudsman

Aan deze Almeerse Pilot verleent de Landelijke Ombudsman, Reinier van Zutphen, zijn medewerking. Hij ziet in het Almeerse experiment een kans om veel leerervaring op te doen die aansluit bij de toegenomen verantwoordelijkheden van gemeenten. “Het gaat vaak mis in de uitvoering. Aan het omzetten van kennis in regels die écht werken voor de burgers. De meeste problemen worden pas bekeken als het kwaad al is geschied. Denk na vóórdat je de wetten maakt. Zoek burgers op. Praat met ze. Almere kiest ervoor om zich, met deze invulling van de werkzaamheden van de ombudsman, te richten op de uitvoering van haar taken. De overheid moet weer laten zien dat zij weet dat zij nodig is, en dat zij weet hoe zij ál haar inwoners het beste kan bijstaan. Dat biedt nieuwe en interessante kansen.”