ALMERE - Vrijwilligers zetten zich in voor de samenleving en verdienen daarvoor alle lof en waardering. Landelijk zijn er twee vrijwilligersprijzen in het leven geroepen die jaarlijks worden uitgereikt. Er is de prijs ‘Meer dan handen’ voor initiatieven en organisaties en de ‘PassiePrijs’ voor individuele vrijwilligers. Gemeenten mogen voor de verkiezing in februari 2019 drie lokale initiatieven en één individuele persoon voordragen. Een jury heeft de Almeerse genomineerden geselecteerd. Zij kozen voor de Ouder en Kind Inloop, Stichting De WisseWasjes, De Groene Reus en mevrouw Zainab Alzaidy. Ze besloten ook een extra lokale prijs - de waarderingsprijs - toe te kennen aan de heer Gerrit Jan Romeijn. Op de nationale vrijwilligersdag - 7 december - zetten de jury en wethouder Jerzy Soetekouw de vrijwilligers in het zonnetje.

Tot eind oktober konden inwoners zichzelf of anderen aanmelden om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersprijzen. De jury bestond uit vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein, de VMCA, De Schoor en de gemeente. De genomineerde initiatieven krijgen elk 250 euro. Voor de individuele vrijwilligers is er een dinerbon. Voor alle vijf heeft Almere City FC daarnaast twee fankaarten beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen de vrijwilligers drie thuiswedstrijden van de club bezoeken. Ze kunnen de kaarten ook weggeven aan anderen die een leuke activiteit verdienen.

Ouder en Kind Inloop
Rondom het Arnhemplein in Stedenwijk wonen veel moeders die van oorsprong niet uit Nederland komen. Vrijwilligers van de Ouder en Kind Inloop bieden advies en praktische hulp, terwijl de kinderen met elkaar spelen. Er wordt Nederlands gesproken, gelezen en gezongen, wat voor alle deelnemers goed is voor de taalontwikkeling

Stichting De WisseWasjes
De WisseWasjes is een inloophuiskamer waar iedereen welkom is voor koffie, een praatje of een activiteit. Buurtconciërges ruimen daarnaast zwerfvuil op en doen kleine klusjes bij mensen die dat zelf niet meer kunnen. Zo draagt de stichting bij aan een leefbare buurt waar aandacht is voor elkaar.

De Groene Reus
Energiecoöperatie De Groene Reus ontwikkelt duurzame projecten in Flevoland. De vrijwilligers adviseren ook over mogelijkheden voor energiebesparing en inspireren tot een duurzame levensstijl. Zo dragen ze bij aan de ambitieuze Almeerse doelstelling om in 2022 een energieneutrale stad te zijn.

Mevrouw Zainab Alzaidy
Mevrouw Alzaidy is vrijwilliger bij het wijkteam in Almere Buiten Noord-West en begeleidt daarnaast nieuwe Nederlanders. Ze gaat met mensen mee naar het ziekenhuis, helpt bij de post en ondersteunt bij het aanvragen van fondsen of een geschikte stageplek. Ze staat voor iedereen klaar en weet die inzet te combineren met haar drukke leven als moeder van schoolgaande kinderen.

Meneer Gerrit Jan Romeijn
Meneer Romeijn is al dertig jaar betrokken bij Inloophuis De Ruimte in Stedenwijk. Hij verhuisde zelfs naar Almere om nog meer betrokken te kunnen zijn. In het inloophuis heeft hij al vele initiatieven opgezet, waaronder een belastingspreekuur en een kookboek met en voor de wijk.

Vrijwillige inzet in Almere
Ruim een derde van de volwassen Almeerders - een groep van in totaal zo’n 50.000 mensen - zet zich vrijwillig in. Soms voor korte projecten, soms jaren achter elkaar. De gemeente en andere organisaties proberen vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen en versterken. Zo kunnen zij hun belangrijke inzet blijven leveren in en voor de stad. Wethouder Jerzy Soetekouw: “De vrijwilligers die wij nu in het zonnetje zetten, staan symbool voor duizenden anderen initiatieven en initiatiefnemers in Almere. Zij zien kansen in de stad en besluiten daar zelf iets aan te doen. Ze brengen mensen dichter bij elkaar, geven kostbare tijd en aandacht en boren talenten aan. Dat kunnen we als overheid en organisaties alleen maar waarderen en zo goed mogelijk proberen te faciliteren.”

De verkiezing van de landelijke vrijwilligersprijzen vindt plaats op 15 februari 2019 in Den Haag.