ALMERE - Iedere Almeerder moet vanuit zijn woning drie bomen kunnen zien, 30 procent van iedere wijk moet in de schaduw van bomen vallen en vanuit elke woning moet op maximaal 300 meter afstand een park of andere groene plek zijn. Deze 3-30-300 vuistregel staat in de nieuwe visie klimaatadaptatie die het college heeft voorgelegd aan de gemeenteraad.


Klimaatverandering leidt nu al tot forse weersextremen, die steeds vaker voorkomen. De 3-30-300 vuistregel moet hitte en wateroverlast beperken, de luchtkwaliteit verbeteren en de biodiversiteit ondersteunen. Met deze en andere maatregelen in de visie klimaatadaptatie, wil Almere in 2050 klimaatadaptief zijn. Wethouder Jesse Luijendijk benadrukt het belang van proactief handelen: "De veranderingen in het weer laten zien waar de stad kwetsbaar is. Als we hier niets aan doen, schaden we de leefbaarheid en gezondheid in de stad. Nu actie ondernemen voorkomt ingrijpendere en duurdere maatregelen in de toekomst."

Investeringen betalen zich terug

Almere is een stad met veel natuur. Dankzij de vooruitstrevende visie van de ontwerpers van Almere, ligt een goede basis om de stad weerbaar te maken voor klimaatverandering. Naast het aanpassen van de bestaande stad, is het belangrijk om nieuwe wijken meteen klimaatadaptief in te richten. Zo zijn er bijvoorbeeld wadi's, plas-drasgebieden en meer halfopen verharding nodig om toekomstige hoosbuien te kunnen verwerken en bodemdaling in droge periodes te voorkomen. Wethouder Luijendijk: "Klimaatadaptatie is niet alleen een noodzakelijke oplossing, maar ook een kans om de unieke kenmerken van Almere te behouden en te versterken." Het is belangrijk om nu te investeren om schade door klimaatverandering te voorkomen, zegt Luijendijk: "Die investeringen betalen zich op de lange termijn terug doordat we er onveilige situaties mee voorkomen en zorgen voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier."

De visie klimaatadaptatie staat aanstaande donderdag op de agenda van de gemeenteraad.