ALMERE - De gemeente Almere krijgt uit het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk ruim 13 miljoen euro. Het geld wordt voor een groot deel uitgegeven als subsidie om 630 particuliere woningen in Almere Haven te verduurzamen. Op die manier worden de energielasten verlaagd, zodat huizenbezitters deze beter kunnen dragen.. Daarnaast wordt een deel van het centrum verbeterd, waardoor het er leefbaarder en veiliger wordt.

Met de toegekende miljoenen kunnen 630 particuliere huizen in Haven Centrum, en de wijken De Wierden en de Hoven straks in aanmerking komen voor een subsidie. Het gaat om huizen die voor 1990 zijn gebouwd met een WOZ-waarde tot maximaal 300.000 euro. Allemaal hebben ze een energielabel C of lager. Het is daarom belangrijk dat deze huizen worden verduurzaamd. Afhankelijk van het inkomen van de bewoners wordt tot 80 procent van de maatregelen om te verduurzamen betaald door de gemeente.

De maatregelen zijn vooral bedoeld om de energiearmoede te bestrijden en om de onderhoudslasten voor bewoners te verlagen. Het renoveren draagt daarnaast bij aan een comfortabelere en gezondere woning. De uitvoering van dit project levert een bijdrage aan de energietransitie door een flinke energiebesparing en een vermindering van de CO2-uitstoot.

"Om Almere Haven voor te bereiden op een duurzaam energiesysteem moeten we de minst draagkrachtige huishoudens helpen. Woningen moeten daarvoor geïsoleerd en gerenoveerd worden. De corporaties doen dit al, maar de verduurzaming van particulieren woningen blijft achter. Met dit geld willen we er voor zorgen dat iedereen mee kan doen met het verduurzamen van de woning. Zo pakken we energiearmoede aan en werken we tegelijk naar ons doel om de eerste grote energieneutrale stad van Nederland te worden", zegt wethouder milieu en klimaat Alexander Sprong.

Niet veilig voelen

Van de ruim 13 miljoen euro van het Rijk wordt iets meer dan 10 miljoen euro ingezet voor het isoleren van particuliere woningen. Met de resterende miljoenen euro uit het Volkshuisvestingsfonds wordt een deel van Haven Centrum onder handen genomen. In de hoek van de Meergronden, Westerdreef, Meerstraat en Bivak (voormalig politiebureau) moeten zaken worden aangepast om die plek aangenamer en veiliger te maken. Deze plek in het Havenhart kent namelijk een 'achterkantsituatie' waar bewoners zich niet altijd veilig en prettig voelen, en dat moet anders vindt de gemeente.

"Het is belangrijk dat wij in Haven een veilig en leefbaar centrum hebben en behouden. Hiervoor zijn wel een aantal aanpassingen nodig, en nu we geld van het Rijk krijgen is het mogelijk om aan de slag te gaan. We zijn daarom vanzelfsprekend blij met dit geld. Voor de bewoners van het centrum gaan er dingen verbeteren en natuurlijk ook voor de ondernemers. Op die manier wordt het mogelijk om een krachtig en levendig centrum te behouden, waar iedereen kan genieten en fijn kan wonen", zegt wethouder stadscentra Maaike Veeningen.

Huizen in Bivak

Met het Havenverbond is afgesproken dat er huizen worden gerealiseerd in Bivak (voormalig politiebureau en het eerste gemeentelijke monument) en op de locatie bij de Meergronden. Dit draagt bij aan de woningbouwopgave die we als stad hebben. Met het geld van het Rijk worden daar nu ook maatschappelijke voorzieningen aan toegevoegd.

Daarnaast wordt het geld gebruikt voor de aanleg van extra parkeerplaatsen in het centrum van Haven. Verder moet het fietspad in het gebied rond de Meergronden, Westerdreef, Meerstraat en Bivak verbeterd worden. Met al deze aanpassingen komen er meer bewoners en bezoekers in het centrum en dat is goed voor de ondernemers en leefbaarheid.

Procesinformatie:

Het geld is toegekend door de overheid nadat de gemeente Almere in maart dit jaar een subsidieaanvraag uit het Volkshuisvestingsfonds deed. Dit extra geld was nodig om de verduurzaming en het verbeteren van de leefbaarheid grotendeels te bekostigen.

Het geld uit het Volkshuisvestingsfonds is genoeg om 70 procent van de plannen te betalen (gelijk aan de 13 miljoen euro). De gemeente moet zelf voor een bekostiging van het resterende bedrag zorgen. Voor het deel dat de gemeente zelf betaalt moet de gemeenteraad nog akkoord gaan.

De gemeente heeft twee jaar de tijd om een plan voor de uitvoering te maken, en om de rest van de financiering rond te krijgen. Alle activiteiten moeten binnen 10 jaar klaar zijn.