ALMERE - Het Almeerse college van burgemeester en wethouders heeft de ontwikkeling van het Floriadeterrein voorlopig gegund aan Amvest Vastgoed BV, die bij dit project nauw gaat samenwerken met Design Erick van Egeraat en Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs. De bieding van Amvest werd als beste van drie biedingen beoordeeld door een speciale beoordelingscommissie.

De gemeente is positief verrast door de bieding van Amvest. Amvest heeft op een aantal punten hogere ambities laten zien dan de gemeente gevraagd had, vooral op het vlak van innovaties. Ook met betrekking tot het realiseren van vastgoed voorafgaand aan het evenement in 2022, het mensen duurzaam aan het werk zetten en het versterken van de zogeheten Initiatieventafel, de plek waar initiatieven die op het terrein willen ontwikkelen beoordeeld worden, toont Amvest veel ambitie en lef. Amvest garandeert bovendien resultaat, doet forse investeringen in energiemaatregelen en gaat actief meewerken aan vernieuwende woonvormen en vervoersmodaliteiten. Amvest biedt ook aan om mee te denken over de organisatie van de Floriade Expo in 2022.

Door de inbreng van Amvest smelten de organisatie van evenement en de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk nog meer samen. Mede daarom zal de samenwerking tussen gemeente, Floriade BV en Amvest de komende tijd nadrukkelijk aandacht krijgen. Deze week wordt een begin gemaakt met de gesprekken over prioriteiten en planning. Samen met Amvest stelt de gemeente een definitief Ontwikkelingsplan en een ontwikkelingsovereenkomst op. Na goedkeuring daarvan door de gemeenteraad vindt definitieve gunning plaats. De planning is dat dit in september 2018 gaat gebeuren.