ALMERE - Het programma ‘Van Vluchteling naar Almeerder’ bundelt het beleid om nieuwe Almeerders zo goed mogelijk hun eigen plekje in onze stad te helpen vinden.

Belangrijke zaken als huisvesting, onderwijs, deelname aan de maatschappij en werk worden hierin meegenomen. Net zoals de samenwerking met maatschappelijke organisaties en andere hulpinstanties (integrale aanpak). Omdat de gemeente meer inzicht wil in de effectiviteit van de aanpak heeft VanDoorneHuiskes een ZonMw subsidie toegekend gekregen van 120.000 euro om onderzoek te doen. Daarnaast is de gemeentelijke aanvraag voor een (grote) Europese subsidie vanuit het Asielmigratie en Integratiefonds (AMIF) van 867.000 euro gehonoreerd.

De Onderzoekers van VanDoorneHuiskes onderzoeken hoe de nieuwe aanpak van de gemeente Almere werkt. Is een geïntegreerde aanpak inderdaad beter? Er wordt daarbij gekeken hoe het programma ‘Van vluchteling naar Almeerder’ in de praktijk werkt en welke elementen hierin effectief zijn en welke niet. Om betekenis te kunnen geven aan al deze onderzoeksresultaten gaan zij ook cliënten in de tijd volgen. Het onderzoek heeft een doorlooptijd van twee jaar. De Europese subsidie vanuit het Asielmigratie en Integratiefonds heeft betrekking op diverse activiteiten die plaats vinden binnen de integrale aanpak. De gemeente denkt dat deze werkwijze voor vluchtelingen beter werkt bij het integreren in de Nederlandse samenleving. Over beide subsidies en het feit dat de gemeente voldoet aan haar taakstelling bij het huisvesten van vergunninghouders heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd met een raadsbrief.

Landelijke lobby rond regeerakkoord

Inmiddels is er een lobby gestart waarbij de gemeente Almere, met wethouder Froukje de Jonge als voorzitter van de themagroep vergunninghouders van de G32 (grotere gemeenten van Nederland), nauw betrokken is. Gezamenlijk vragen Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa en de G32 aandacht voor de manier waarop gemeenten zo succesvol mogelijk kunnen zijn. Wethouder De Jonge: “Het is heel belangrijk dat wij als gemeenten heel goed worden in mensen laten meedoen in de samenleving. Wij weten uit ervaring dat dit ook geldt voor vergunninghouders en daarom zijn wij blij met deze beschikbare middelen. En ook in de lobby zetten wij ons naast voor maatregelen om de kwaliteit te verbeteren van bijvoorbeeld het taalonderwijs ook in voor het verkrijgen van financiering van het Rijk. Want gemeenten kunnen de inspanning en inzet voor het laten deelnemen aan de samenleving, waarmee nu al de nodige ervaring is opgedaan, niet alleen voor hun rekening nemen” Het streven is dat de manier waarop het beleid in Almere verder gefinancierd gaat worden in februari aan de orde komt in de gemeenteraad.