ALMERE - In Almere zijn in 2023 1663 nieuwe woningen opgeleverd. De gemeente is blij met dit aantal, gezien haar ambitie om zo veel mogelijk woningen toe te voegen aan de woningvoorraad.


Met name het laatste kwartaal van 2023 heeft een mooi resultaat laten zien aan gerealiseerde woningen. 826 woningen kwamen er toen bij, tussen oktober en december. In 2021 en 2022 bedroeg het totaal aantal opgeleverde woningen op jaarbasis respectievelijk 1615 en 1821.

Vermeerderen

In de bijna 1700 woningen kunnen circa vierduizend mensen wonen. Dat is een flinke bijdrage aan het bestrijden van de woningnood. Veel mensen krijgen door de bouw de kans op een nieuw huis. Het uiteindelijke doel is om 25.000 woningen in Almere te bouwen in de periode 2020-2030. Van dat aantal is op dit moment meer dan een kwart opgeleverd.

Julius Lindenbergh, wethouder Bouwen, Wonen en Bereikbaarheid: "We zijn blij met de 1663 woningen die vorig jaar zijn opgeleverd. Onze inzet is om zoveel mogelijk woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De woningnood is hoog in dit deel van het land; wij leveren graag een bijdrage om de nood te lenigen. Al is dat door gestegen bouwkosten en gedaalde huizenprijzen niet eenvoudig. Almere blijft keihard doorwerken om door te blijven bouwen."

Stroomnet

Netcongestie blijft een risico bij de Almeerse woningbouw. De recente berichtgeving door de netbeheerders over de problemen op het stroomnet laat zien dat voor grootverbruikersaansluitingen de komende jaren niet op alle plekken waar bouw is gepland, een aansluiting verzekerd is. Hetzelfde geldt voor huishoudens. Het is van groot belang dat de netbeheerders en de Rijksoverheid ervoor zorgen dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.

Vooruitzichten

Voor 2024 zijn de vooruitzichten voor de stad wat betreft woningbouw gematigd positief. Doordat de stijging van de hypotheekrente is afgevlakt, lijkt de prijsontwikkeling in de koopwoningenmarkt in Almere ook te zijn gestabiliseerd. De verwachting is dat dit positief uitpakt voor nieuwbouwontwikkelingen.