ALMERE - In het weekend van 12 en 13 oktober vinden de Archeologiedagen Almere 2019 plaats. Hoewel Almere nog een jonge stad is, ligt er een rijke geschiedenis onder haar voeten. Zo liggen er overblijfselen uit de Steentijd, sporen uit de Zuiderzeetijd zoals scheepswrakken en zijn er ook vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog terug te vinden. De stad bewaart haar archeologische vondsten veelal in situ veilig onder de grond. Bovengronds wordt de ruimte boven een archeologische vondst ingericht als een archeologische Vindplaats. Tijdens de Archeologiedagen organiseren verschillende vindplaatsen in Almere activiteiten voor jong en oud om de geschiedenis van deze omgeving te kunnen ervaren.


Bij de gloednieuwe vindplaats de Kraak en de Geest in het Europakwartier in Almere Poort ga je met opgravingsmateriaal aan de slag als een archeoloog. In de Oostvaardersplassen ontdek je met de ecokartour door het Kotterbos en het kerngebied van de Oosterplassen wat de archeologische waarde van dit natuurgebied is. Bij het Erfgoedhuis in Almere Buiten ontmoet je een prehistoriër uit de Steentijd, en bij Smullen en Spelen in Nobelhorst kun je schatten uit de Steentijd opgraven of een hut uit die tijd nabouwen. Meer informatie en het complete programma staan op almere.nl/archeologiedagen.

Op elke locatie staan vrijwilligers klaar om bezoekers te informeren over de locatie en de geschiedenis ervan. De activiteiten zijn gratis.