ALMERE - De gemeente Almere is verheugd over de nominatie voor de dertiende Veronica Rudge Green Prize in Urban Design van de Harvard University. De nominatie betreft ‘self-build affordable housing in Almere’. In het najaar van 2017 wordt de winnaar bekend gemaakt.

De Veronica Rudge Green Prize is een prestigieuze prijs die elke twee/drie jaar wordt uitgereikt door de Harvard University aan een ontwerper of groep van ontwerpers die een compleet stedelijk project hebben bedacht en gerealiseerd. De keuze voor Almere heeft te maken met Almeres betaalbare zelfbouw woningprogramma. De jury is ervan overtuigd dat het zelfbouwprogramma helpt bij de ontwikkeling van Almere.

Almere ervaart de nominatie als een erkenning van de uitwerking dat de Almeerders zelf de ruimte hebben gekregen en genomen om de stad te maken. Ze hebben het idee van ‘mensen maken de stad’ omarmd en zijn daarmee aan de slag gegaan.
De laatste keer viel het Madrid Rio Park in de prijzen.
De jury van de prijs bracht maandag 21 augustus een bezoek aan Almere. De focus van het bezoek lag op ‘Ik bouw betaalbaar in Almere’ (IbbA), Particulier Opdrachtgeverschap en de gebiedsontwikkeling in Oosterwold.