ALMERE - De gemeente Almere heeft vandaag een nominatie voor de KoopWijsPrijs ontvangen uit handen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze prijs, die mede op verzoek van de Tweede Kamer in het leven is geroepen, is gekoppeld aan het thema Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met financiële aspecten, maar ook met de effecten op mensen en duurzaamheid of milieu. Het thema spreekt Almere aan als jonge stad, bekend met vernieuwen en pionieren. De nominatie is een stimulans om verder te gaan op weg naar een meer duurzame, sociale en gezonde leef- en werkomgeving.

Eind 2016 ondertekende het college van Almere het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De gedachte is dat ondernemers, bewoners en de hele gemeentelijke organisatie uitgedaagd worden om innovatief en circulair te zijn. Het Manifest wordt gedragen door ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten en andere overheidsorganisaties. Met een inkoopvolume van ca. €60 miljard per jaar kan de overheid echt impact hebben. De kracht van het manifest is - naast het feit dat overheden samenwerken - dat het inzet op cultuurverandering, zowel binnen de overheid als in de markt. Begrippen als circulariteit en biobased moeten vanzelfsprekende uitgangspunten worden bij inkopen en aanbesteden enerzijds en het aanbieden en leveren door de markt anderzijds.

Heldere prioritering

Almere heeft als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord inkopen een actieplan opgesteld. Voor dit actieplan MVI is Almere nu genomineerd voor de KoopWijsPrijs, een prijs die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van vijf ministeries, beoordeelde alle ingediende plannen. In een digitale stemronde tussen 6 en 12 december zullen de ondertekenaars van het Manifest MVI bepalen wie de KoopWijsPrijs verdient. De prijs wordt dan op 14 december, tijdens het MVI-congres ‘Samen Werkt!’ te Maarssen, door staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat uitgereikt.