ALMERE - Verspreid in de Nederlandse grond- en waterbodem bevinden zich nog overblijfselen uit de tweede wereldoorlog. De gemeente Almere wil ervoor zorgen dat deze oorlogsresten geen onacceptabel risico vormen voor bewoners. Op 12 juni heeft de gemeente de opdracht uitgezet voor onderzoek naar mogelijke oorlogsresten in Almere.


Detectieonderzoek
Tijdens werkzaamheden in Almere Poort zijn vanaf februari van dit jaar in totaal zeven oorlogsresten gevonden. Twee hiervan waren granaten in de wijk EKO1, waar op dat moment grondwerkzaamheden plaatsvonden. Hoewel het in Nederland regelmatig voorkomt dat er oorlogsresten worden ontdekt bij het werken in de grond, heeft de gemeente Almere uit voorzorg besloten om deze werkzaamheden in EKO1 tijdelijk te stoppen voor een detectieonderzoek naar de aanwezigheid van eventuele ontplofbare oorlogsresten. Ook heeft de gemeente alleen grond overgedragen waarvan zij met grote zekerheid kan stellen dat er géén niet-gesprongen oorlogsresten in aanwezig zijn. Het gebied EKO1 wordt na afronding van het detectieonderzoek weer volledig vrijgegeven. Dit gebeurt stapsgewijs.

Communicatie met toekomstige bewoners
Al vanaf het eerste moment zijn betrokken kopers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporatie De Alliantie volledig geïnformeerd over dit onderzoek en zij worden voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang. De kavelwinkel van de gemeente Almere heeft contact gezocht met alle eigenaren van de reeds verkochte zestien kavels. Ook bij toekomstige vragen kunnen deze eigenaren hier terecht.

Risico-inschatting om zaken uit te sluiten
Omdat de gemeente wil weten waar eventueel extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn bij het werken in de grond, en om eventuele risicogebieden in kaart te brengen, heeft de gemeente vorige week een opdracht verstrekt aan een erkend onderzoeksbureau. Dit bureau maakt een nauwkeurige inschatting van de risico's op de aanwezigheid van oorlogsresten voor het hele grondgebied van Almere, en hun de eventuele locaties. De gemeente verwacht de resultaten van dit onderzoek binnen acht weken.