ALMERE - Gemeente Almere wil inwoners blijven ondersteunen met maatregelen om armoede en energie-armoede tegen te gaan. De laatste jaren hebben we met diverse partners gewerkt aan het Aanvalsplan Energie en Armoede. Vooral in de energiecrisis heeft dit veel inwoners geholpen, maar nog steeds is er (energie)armoede. Daarom wil de gemeente samen met de partners de goedlopende regelingen voortzetten en de onderdelen die minder succesvol bleken stoppen. Het college informeert de raad hierover en gaat met hen in gesprek over hoe we onze inwoners ook in de toekomst zo goed mogelijk kunnen blijven helpen.

Sinds de zomer van 2023 zijn er meerdere bijeenkomsten met onze partners georganiseerd om de acties en resultaten tot nu toe van het aanvalsplan te bespreken en vooruit te kijken. Dat gaf een goed beeld van wat wel werkt en wat niet.

"We willen een aanpak die onze inwoners echt helpt. Daarvoor hebben we al onze partners in de stad nodig. Zij zien wat werkt, nodig is en helpt. Zij helpen ons de regelingen zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften die er zijn. De bestrijding van armoede en energie-armoede kun je niet alleen", zegt wethouder Armoede en Schulden, Froukje de Jonge.

Wethouder Alexander Sprong, Milieu en Klimaat en Energie(armoede), vult aan: "Er is het afgelopen jaar veel geleerd. We mochten bij meer dan 5000 Almeerse huishoudens over de vloer komen om ze te helpen met energie te besparen. Onze partners bevestigen dat deze praktische aanpak werkt. Het is een van de voorbeelden die we het komende jaar voortzetten om te zorgen dat ook op de lange termijn onze inwoners in staat zijn om hun energieverbruik omlaag te brengen en hun (energie) rekening betaalbaar te houden. "

Wat zetten we voort?

Bestaanszekerheid:

 • Door de toegenomen signalen over betalingsachterstanden is het team Vroegsignalering tot eind 2024 uitgebreid
 • Mondzorg opnemen in de gemeentepolis
 • Voortzetten van extra ondersteuning voor maatschappelijke partners; zoals de Voedselbank, het Fonds Bijzondere Noden Almere en het Jeugdfonds
 • We blijven werken aan de verbetering van de toegankelijkheid van gemeentelijke inkomensregelingen
 • Het Volwassenenfonds in Almere voor nog eens vier jaar voort te zetten.

Energie-armoede:

 • Het opschalen van het project Energiehulp aan huis. In 2024 starten met nog eens 2.500 huishoudens.
 • Het opschalen van de pilot voor kleine ondernemers om energie te besparen. In totaal is er ruimte om 450 kleine ondernemers te faciliteren.
 • Het aanbieden van de cadeaukaarten voor energiezuinig witgoed (€ 440 korting) aan de nieuwe groep die de energietoeslag heeft ontvangen (inwoners tussen 120-125% sociaal minimum).
 • Inwoners ondersteunen bij het kleinschalig verduurzamen van hun woning met hulp van de FIXbrigade en desgewenst de verwijzing naar wijkteams of andere partners.
 • Start Pilotproject isolatie in Almere Haven: 20 huishoudens met energietoeslag én een woning met een energielabel C of lager, volledige ondersteuning bieden bij het isoleren.
 • Inwoners ondersteunen bij het saneren van asbestdaken, het isoleren van daken en waar mogelijk installeren van zonnepanelen.