ALMERE - Almere is officieel erkend als bijvriendelijke gemeente door ‘Nederland Zoemt’. Tijdens het Wilde Bij Café op maandag 20 mei krijgt wethouder duurzaamheid Jan Hoek het titelbord overhandigd door Egbert Roozen, directeur van branchevereniging VHG. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Een bijvriendelijke gemeente word je niet zomaar. Om zich thuis te voelen, hebben wilde bijen het jaar rond voldoende voedsel en nestgelegenheid nodig. In het oog springende maatregelen in Almere zijn bijvoorbeeld de 452 bloembakken in de stadscentra, de acht bijenlinten, de in grasvelden geplante bloembollen en de bijenkasten en insectenhotels. Maar de gemeente doet meer. Zo worden bomen die zijn gesneuveld door de essentaksterfte vervangen door bijvriendelijke boomsoorten. Niet al het gras wordt tegelijk gemaaid, zodat er voor de bijen het hele jaar door bloemrijk grasland te vinden is. Het maaisel laten we een tijdje liggen. Dit geeft insecten de tijd om een ander heenkomen te zoeken en zorgt ervoor dat zaden op de grond kunnen vallen voordat ze afgevoerd worden. Ook laten we vaker de stam van bomen die geveld moeten worden staan, zodat de bijen deze als nestelplek kunnen gebruiken.

Datum: maandag 20 mei 2019
Locatie: Café op 2
Tijdstip: 16.00 uur – 18.00 uur

Sprekers zijn Arie Koster (expert op het gebied van bijvriendelijke inrichting van het openbaar groen), Ton Eggenhuizen (ecoloog gemeente Almere), Hajo Witzel (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) en Jessica Loudon (stadsimker Liquid Nature).De overhandiging van het bord door Egbert Roozen aan Jan Hoek gebeurt rond 17.00 uur.

Almeerse week van het insect
Het Wilde Bij Café wordt - op World Bee Day - georganiseerd in samenwerking met Stad & Natuur en is onderdeel van de eerste Almeerse week van het insect. Stad & Natuur verloot tijdens deze bijeenkomst een bijenhotel onder Almeerse scholen die meedoen aan de Almeerse week van het insect. Van 18 tot en met 26 mei zijn er in heel Almere activiteiten die benadrukken hoe belangrijk de insecten zijn voor de groene en gezonde stad. Zo kunnen kinderen insecten schilderen of op griezelbeestjessafari, is er een grote soortenzoekdag in het Lumièrepark, wordt het vernieuwde gedeelte van het Laterna Magikapark geopend en is er een nachtelijke safari door Almere onder leiding van een ecoloog. Het complete programma en manieren om aan te melden staan op growinggreencities.almere.nl/insect. De Almeerse week van het insect is een initiatief van de gemeente Almere op weg naar de Floriade in 2022 en wordt uitgevoerd met vele groene partners.

Nederland Zoemt
Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. VHG is een van de partners van Nederland Zoemt. Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 80% van de voedselgewassen wordt bestoven door insecten als de wilde bij.