ALMERE - Wethouders René Peeters en Froukje de Jonge grijpen de Week van de Alfabetisering aan om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Zij zetten stevig in op de aanpak en preventie van Almeerse laaggeletterdheid.

Wethouder De Jonge hield een toespraak over het belang van het terugdringen van laaggeletterdheid en liet haar stem horen in de nieuwe bibliotheek tijdens “Wie zingt er mee?”, een initiatief van samenwerkende partners de nieuwe bibliotheek, De Schoor en Humanitas. Wethouder Peeters bezoekt vrijdag de Goede Daden Kraam en spreekt met deelnemers van laaggeletterdheidtrajecten.

Aandacht voor laaggeletterdheid

Van 4 tot en met 10 september is het de Week van de Alfabetisering, georganiseerd door Stichting Lezen en Schrijven. 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Ongeveer 19.800 Almeerders tussen de 18 en 65 jaar zijn laaggeletterd en hebben moeite met lezen en schijven. Om mee te kunnen draaien in de maatschappij, wordt lezen en schrijven steeds belangrijker. Taal is immers overal. Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten, worden landelijk verschillende activiteiten georganiseerd tijdens deze week. Ook Almere zet zich in om laaggeletterdheid terug te dringen en deed daarom wederom mee aan de landelijke Week van de Alfabetisering met verschillende activiteiten.

Zingend Nederlands leren

Tijdens “Wie zingt er mee?” werden zingende wethouder De Jonge, samenwerkingspartners, deelnemers en vrijwilligers van de trajecten laaggeletterdheid en professionals begeleid door een koor. Nederlandstalige liedjes helpen laaggeletterden om de Nederlandse taal op een plezierige en laagdrempelige manier onder de knie te krijgen. De hele week staan er informatiestands in het Flevoziekenhuis, de nieuwe bibliotheek en het stadhuis. Hier kan meer informatie verkregen worden over het belang van lezen en schrijven en de mogelijkheden om een lees- of schrijfcursus te volgen.

Een goede daad is het delen waard

Wethouder Peeters bezoekt aanstaande vrijdag tijdens de Wereldalfabetiseringsdag de Goede Daden Kraam van Stichting Lezen & Schrijven in Almere Haven. Bezoekers betalen hier niet met geld, maar met een goede daad die te maken heeft met lezen, schrijven of rekenen. Daarnaast spreekt wethouder Peeters met verschillende deelnemers van de trajecten laaggeletterdheid in Almere over hun ervaringen en behoeften.

Geïntensiveerde samenwerking

De gemeente Almere, de Schoor, Humanitas, Prago, VMCA, ROC Flevoland en Stichting IVIO werken samen aan de aanpak en preventie van Almeerse laaggeletterdheid. Daarbij staat de laaggeletterde centraal. Binnen deze samenwerking weten de partners elkaar steeds beter te vinden en te versterken. Zo werken zij aan minder laaggeletterdheid in Almere. Heeft u moeite met lezen en schrijven, of kent u iemand die dat heeft? Kijk op www.taalzoeker.nl voor taalhulp of een lees- of schrijfcursus in de buurt.