ALMERE - Almeerder Jannie van Steeg (66) is vanwege haar werk in de gezondheidszorg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De afgelopen 37 jaar heeft ze zich op de hematologieafdeling van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC) op een prijzenswaardige, en bijzondere manier ingezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, aldus haar directe collega's en leidinggevenden. Wethouder Roelie Bosch reikte de onderscheiding donderdag, als locoburgemeester, uit in het Amsterdamse ziekenhuis.


Jannie van Steeg begon in 1973 met haar verpleegopleiding en werkte na haar diplomering in verschillende ziekenhuizen. In 1986 streek zij neer op de afdeling hematologie van het AUMC. Daar werkt ze tot op de dag van vandaag als verpleegkundige en houdt ze zich bezig met een groot spectrum van de zorg op dit gebied.

Ze geeft bijvoorbeeld voorlichting, advies en instructies aan patiënten en hun naasten. Daarmee worden de gevolgen van de hematologische aandoening, en de behandeling daarvan, zo veel mogelijk beperkt.

Gedrevenheid

Bij binnenkomst in het team van de hematologieverpleegkundigen bleek al gauw Van Steegs gedrevenheid om de zorg te verbeteren. Die gedrevenheid resulteerde in de deelname aan verschillende kwaliteitsprojecten, zoals het project Ambulante Zorg op haar afdeling. Patiënten konden daarmee eerder naar huis.

Van Steeg heeft de intensieve voorlichting die vooraf gaat bij deelnemers, samen met haar collega's, opgezet. Door daarnaast een protocol op te stellen kunnen ook andere medewerkers op de afdeling deze vorm van voorlichting geven. Ook zette Van Steeg een telefonisch nazorgtraject op.

Verder begon de hematologieverpleegkundige een scholingstraject over voorbehouden handelingen. Dat zijn medische handelingen die risico's voor de gezondheid van een patiënt met zich meebrengen, als ze niet door een deskundige worden uitgevoerd. Samen met een collega geeft Van Steeg deze scholing ieder jaar aan medewerkers van de afdeling.

Ook werkte zij aan:

- Het samenstellen van een complete patiënten-informatie-map, waarin patiënten voorlichting krijgen over onder meer stamceltransplantatie;

- De maandenlange voorbereiding van de kwaliteitscontroles van haar afdeling door het JCI-instituut, die iedere vier jaar gehouden worden;

- En het geven van hoogwaardige zorg aan de meest complexe patiënten.

Vrijwilligerswerk

Van Steeg zet zich ook in voor haar eigen woonplaats, Almere. Al jaren is ze actief bij de kerk de Lichtboog in het centrum van de stad. Naast haar medeverantwoordelijkheid voor het pastoraat heeft ze ook haar huis opengesteld voor bewoners van haar wijk. Daar kunnen ze deelnemen aan een gesprekskring. Ze is ook nauw betrokken bij een nieuw (2022) project waarbij in de kerk wordt gekookt voor mensen die op straat leven.

Zonder eigenbelang zet Van Steeg zich dagelijks in om de wereld voor anderen een mooiere en betere plek te maken. Daarom is zij vandaag door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.