ALMERE - Afgelopen jaar heeft de gemeente Almere deelgenomen aan fase I van het onderzoek ‘Het stabilisatietraject: succes- en faalfactoren’. Het onderzoek is een initiatief van het samenwerkingsverband Schouders Eronder van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG. Andere deelnemende gemeenten waren BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), Breda, Den Haag, Goeree-Overflakkee en Rotterdam. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat Almere van de onderzochte gemeenten het meest professioneel en vooruitstrevend is.


Belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn dat:

 • Almere beschikt over cijfers en stuurinformatie.
 • Almere verschillende behandelpaden biedt voor langdurige problemen.
 • De hulpverlening door analyse aansluit op verschillende typen inwoners. De klantbeleving in Almere is positiever dan de gemiddelde klantreis.
 • Almere het doel en de uitgangspunten van schuldhulpverlening duidelijk heeft beschreven.
 • Almere via De Schoor bredere hulp biedt dan andere gemeenten. Wel is een doorontwikkeling wenselijk van de effectiviteitsmeting van de langdurige ondersteuning schuldstabilisatie (OSS).
 • Het aandeel inwoners dat klaar is voor een schuldregeling in Almere relatief laag is. Er lijkt behoefte aan een derde traject naast schulddienstverlening en ondersteuning schuldstabilisatie.
 • De caseload van de maatwerkers ondersteuning schuldstabilisatie relatief hoog is.

Almere gaat onderzoek doen naar nut en noodzaak van een traject voor inwoners voor wie OSS te uitgebreid is en schulddienstverlening te beperkt. De gemeente verwacht de onderzoeksresultaten eind april 2020. Almere heeft verder besloten om ook deel te nemen aan Fase II van het onderzoek van Schouders Eronder. Naar verwachting zijn de resultaten eind juni 2020 bekend.

Aanvullende onderzoeksvragen

 • Almere heeft in het onderzoek aanvullende vragen laten meenemen over het functioneren van PLANgroep. De belangrijkste bevindingen zijn dat:
 • De werkwijze van PLANgroep snel, effectief en goed georganiseerd is.
 • De klantbeleving bij PLANgroep vooral positief is.
 • PLANgroep financieel de beste optie is voor uitvoer van schulddienstverlening.
 • Er onvoldoende signalen binnen de scope van het onderzoek zijn die de noodzaak onderbouwen voor het verplaatsen van de screening. Het is bovendien goedkoper om de screening bij PLANgroep te houden.
 • De verschillende typen werkzaamheden op het gebied van preventie (strategisch, tactisch en uitvoerend) in Almere door elkaar lopen tussen PLANgroep en de gemeente Almere.

Naar aanleiding van deze resultaten is besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid het contract met PLANgroep te verlengen met twee jaar tot en met december 2022. Wel maken de gemeente en PLANgroep aanvullende afspraken voor de periode 2021–2022 over de verdeling van de taken op het gebied van preventie en een eventueel derde traject voor inwoners.

Pilot Financieel Huis
De contractverlenging maakt het mogelijk dat PLANgroep ook deelneemt aan de tweejarige pilot Financieel Huis. Deze kleinschalige pilot beoogt een integrale manier van werken te organiseren voor bewoners met een financiële hulpvraag. Deelnemende partijen zijn naast PLANgroep en de gemeente: wijkteam Stad-Midden, De Schoor en Humanitas. De verwachting is dat de pilot aan het einde van het eerste kwartaal kan starten.