ALMERE - In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat één op de negen kinderen en jongeren zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen, dat ze stress voelen bij hun ouders, zelf gespannen zijn en/of zich moeilijker kunnen concentreren op school. In Almere ligt dit percentage zelfs hoger. Hier groeien één op de zeven kinderen en jongeren op in armoede. Voor deze kinderen is er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. Geldzorgen kunnen daarnaast ook negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid.


De landelijke Alliantie Kinderarmoede is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Missing Chapter Foundation, Alles is gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De Alliantie Kinderarmoede brengt organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken. Omdat zij geloven dat kinderarmoede alleen kan worden aangepakt als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

Wethouder Jerzy Soetekouw ((Sociaal Domein, Diversiteit en Inclusie): "De gemeente Almere vindt het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Het is onaanvaardbaar dat kinderen buiten hun schuld om hun talenten niet kunnen ontplooien en zich zorgen maken over zaken waar ze zich helemaal geen zorgen over zouden moeten maken. Daarom hebben de gemeente Almere en bijna twintig maatschappelijke partners zoals de schoolbesturen, De Schoor, Humanitas, VMCA, Jeugd Sport- en Cultuurfonds, Kleur en Cultuur, Weekendacademie, JGZ, Talent in Opleiding, Youthport, VLA, PWO en Playing for succes, besloten om de intentieverklaring van de landelijke Alliantie Kinderarmoede te ondertekenen. Armoede bestrijden doe je samen!".

Met de ondertekening verplichten bovengenoemde partijen zich tot het volgende:
1. Wij signaleren armoede, maken dit bespreekbaar en weten welke andere organisaties betrokken kunnen worden bij de oplossing ervan.
2. Wij doen wat in onze mogelijkheid ligt om de (gezondheids)gevolgen van armoede binnen (aanstaande) gezinnen op te lossen.
3. Wij werken actief samen en laten zien wat werkt.

De partijen nodigen maatschappelijke en commerciële partners uit om zich aan te sluiten bij deze Alliantie. De ondertekening vindt plaats op 24 september. Namens de gemeente Almere zal wethouder Jerzy Soetekouw (Sociaal Domein, Diversiteit en Inclusie) de intentieverklaring ondertekenen.