ALMERE - Almeerders zijn iets positiever gaan denken over de Floriade, zo blijkt uit de uitkomsten van een jaarlijks onderzoek dat de gemeente onder inwoners van de stad houdt. In 2019 was 30% van de respondenten uitgesproken positief, waar dat in 2018 nog 21% was. De meningen zijn nog wel steeds verdeeld. Iets minder dan de helft van de Almeerders (44%) is negatief, hetzelfde percentage inwoners is juist positief. In 2017 was meer dan de helft nog uitgesproken negatief.

Jaarlijks houdt de gemeente Almere een onderzoek onder inwoners over hun mening over de Floriade. Met het onderzoek wil de gemeente onder meer achterhalen waar de belangrijkste zorgen liggen en wat de Floriade de stad vooral zou moeten opleveren. Het onderzoek is vlak voor de zomer voor de derde keer gehouden. Dit jaar werkten ruim 1200 inwoners mee aan het onderzoek.

Weinig verschuivingen
Opvallend in het onderzoek is dat er weinig verschuivingen zijn ten opzichte van vorig jaar. Het algemene beeld is wel dat de mening over de Floriade lichtjes positiever is geworden. Meer inwoners dan vorig jaar zijn ervan overtuigd dat de Floriade de stad Almere iets oplevert. Dat vinden zij ook een vereiste. Er is een stijging waar te nemen van mensen die vinden dat de Floriade vooral een groenere stad zou moeten opleveren. Verder moet de Floriade vooral in economisch opzicht Almere ten goede komen in de vorm van meer bedrijvigheid in de stad.

Zorgen over kosten
Uit het onderzoek blijkt dat Almeerders zich vooral zorgen blijven maken over de kosten van de Floriade. Dit blijkt ook uit de belangrijkste associaties die inwoners bij de Floriade hebben. De associatie ‘geld die het kost’ wordt in 2019 echter minder vaak genoemd dan de associatie ‘bloemen- en plantententoonstelling’. Het percentage Almeerders dat zich zorgen maakt over de Floriade is tussen 2018 en 2019 niet veranderd (beide jaren 67%). In 2017 gaf 87% aan zich zorgen te maken over de organisatie van de Floriade. Toch blijkt ook uit deze vraag dat het aantal mensen dat zich zorgen over de kosten van het evenement iets is afgenomen.

Floriade-wethouder Loes Ypma ziet de uitkomsten als een aansporing om door te gaan op het pad om Almeerders te betrekken bij de Floriade. “Het is fijn dat meer Almeerders positiever over de Floriade zijn gaan denken. Jammer is dat nog steeds een grote groep niet positief over de Floriade is. Juist deze groep wil ik ook betrekken met het samen vorm geven aan de Groene Stad van de Toekomst. Nu al doen veel Almeerders op allerlei manieren mee met de Floriade en aan het vergroenen en verduurzamen van hun eigen buurt. Dat wil ik de komende tijd gaan intensiveren, onder andere met het op meer plekken en met meer mensen het gesprek aangaan over de Groene Stad van de Toekomst.”