ALMERE - Jaarlijks levert Keolis, de moederorganisatie van vervoerder allGo en R-net in Almere, een sociaal veiligheidsplan bij de gemeente Almere in. Na goedkeuring van dat plan, door B&W Almere, komt een gemeentelijke subsidie vrij om de doelen die in het plan zijn opgesteld om de sociale veiligheid in Almere verder te verhogen, te kunnen realiseren.


De goedkeuring is vandaag vastgesteld. Het nieuwe plan richt zich met name op het verder verhogen van de veiligheid en verlagen van het aantal incidenten in en rond het openbaar vervoer in Almere. In 2019 heeft allGo met haar aanpak een dalende tendens gerealiseerd op het aantal sociaal veiligheidsincidenten. In het nieuwe ‘Actieplan 2020’ stelt allGo nieuwe maatregelen voor om het zwartrijden, een belangrijk aspect bij het voorkomen van incidenten, verder terug te dringen. Het door ontwikkelen van informatie gestuurd controleren en een aangepaste teamsamenstelling van medewerkers Service & Veiligheid, zijn hier praktische voorbeelden van.

Bovendien continueert allGo in 2020 het gericht inzetten van allGo BOA’s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaren) gekleed in burgerkleding. Dit bleek afgelopen jaar een effectief middel om zwartrijden aan te pakken en te ontmoedigen. Geheel nieuw is de aanpak ‘directe aansprakelijkstelling’. Deze aanpak stelt Keolis in staat om directe- en indirecte schade in het openbaar vervoer, direct te verhalen op de dader. Dat gebeurt via een schadeclaim van 313 euro. Deze aanpak wordt al jaren met succes toegepast in de retail en via een eerder gehouden pilot bleek de aanpak ook in het ov succesvol. Er werd een daling van het aantal aanhoudingen en incidenten geconstateerd.

Op 23 maart aanstaande worden de cijfers van het landelijk onderzoek naar de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer bekend gemaakt. De beleving van de sociale veiligheid van reizigers maakt daar onderdeel van uit. Over 2018 waardeerden reizigers in Almere dit aspect met een 7,7. Keolis verwacht dat het veiligheidsgevoel van de reizigers in Almere in 2019 verder is gestegen. Het is nog even afwachten welk cijfer de reizigers allGoover 2019 geven.