ALMERE - Vorige week onthulde wethouder Marjan Haak bij Aeres VMBO Almere het vignet Gezonde School met als thema voeding. Zij deed dat samen met directeur van de school dhr. Bauke Houtsma. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Werken volgens de aanpak van de Gezonde School betekent een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving; onder andere op het gebied van voeding, bewegen en welzijn en relaties. De school kiest, afhankelijk van wat er op school speelt, een of meer gezondheidsthema’s. Als de school rond een thema de vier pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan ze een Gezonde School vignet voor dat thema halen. Aeres VMBO Almere heeft het vignet ontvangen voor het thema Voeding.

Er zijn op dit moment 16 scholen, met in totaal 22 vignetten in Almere. De volgende themavignetten zijn toegekend: 4 voor Welbevinden, 7 voor Voeding, 9 voor Bewegen & Sport, 1 voor Roken & alcohol, 1 voor Natuur & Milieu.

Gezond in Almere
In Almere wordt ingezet op een duurzame en gezonde stad voor iedereen. Almere vindt de gezondheid van haar inwoners en het mogelijk en makkelijker maken van een gezonde leefstijl belangrijk. Door de goede, gezonde keuzes te maken wordt dat na gestreefd, samen met de partners in de stad. De focus ligt voor 2019 bij de jeugd. 2019 wordt benut om in nauwe dialoog met de stad (jeugdigen en partners) het programma Gezond in Almere voor 2020 en verder vorm te geven. In de komende maanden worden op verschillende momenten gesprekken gevoerd met de stad. De eerste bijeenkomst vond plaats op 29 mei. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Gezonde School’. In het najaar van 2019 vindt het gesprek met de gemeenteraad plaats over de opbrengsten van de dialoog met de stad en de prioriteiten in het programma Gezond in Almere voor 2020 en de jaren daarna.