ALMERE- Onderwijsorganisatie Aeres organiseert op 1 oktober 2019 een marktdialoog om kennis te vergaren over innovatieve toepassingen op het gebied van energieneutraliteit, duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en groen. Het doel is om partijen te selecteren die met producten of diensten kunnen bijdragen aan de realisatie van de nieuwe vestiging van Aeres Hogeschool Almere.

Aeres Hogeschool Almere richt zich met haar onderwijs en onderzoek specifiek op ‘urban green’, een onderwerp dat onder meer betrekking heeft op voedselvoorziening in het stedelijke gebied en kwaliteit van de stedelijke leefomgeving. Het beoogde nieuwe schoolgebouw is een plek waar lectoren, promovendi, docenten en studenten nauw met elkaar samenwerken. Ook komt er een nauwe samenhang met het nabijgelegen Innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland.

Floriade
In 2022 vindt de Floriade Almere plaats. De nieuwe Hogeschool zal gedurende deze wereldtuinbouwtentoonstelling dienstdoen als ontvangstgebouw en moet goed aansluiten bij de geformuleerde ambities van Floriade Almere 2022 , met het overkoepelende thema Growing Green Cities en de vier subthema’s:
Greening: Parken, tuinen en openbaar groen maken steden aantrekkelijker om in te wonen.
Feeding: Oplossingen voor voedselproductie en -veiligheid zijn nodig om voor iedereen voldoende, betaalbaar en gezond voedsel beschikbaar te hebben.
Energizing: Duurzame energie-oplossingen, maar ook de bijdrage die groene ruimtes leveren aan de vitaliteit van een stad.
Healthying: Groen in de stad draagt bij aan een gezonde leefomgeving, maar ook aan de fysieke en mentale vitaliteit van inwoners.

Marktdialoog gericht op inrichting en installaties

Aeres nodigt speciaal innovatieve partijen uit die een specifiek product kunnen bieden op het gebied van energieneutraliteit, duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en groen. Het gaat in
deze marktconsultatie nadrukkelijk niet om uitvoerende partijen die het gebouw willen bouwen.
Het doel van de marktconsultatie is om extra kennis te vergaren over innovatieve toepassingen op het gebied van energieneutraliteit, duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en groen. Het ontwerpteam zal
deze toepassingen tijdens de Technisch ontwerpfase onderzoeken en mogelijkerwijs verwerken in het Technische ontwerp/ bestek. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij HEVO voor 26 september 2019, het bureau voor bouwadvies- en management waar Aeres mee samenwerkt.

Op basis van het uitgewerkte Technisch Ontwerp (bestek) wordt de markt uitgenodigd en uitgedaagd om dit gebouw te realiseren middels een niet-openbare Europese aanbesteding van de uitvoerende
partijen (bouwkundige werkzaamheden en installaties in 2 percelen). De selectiefase start naar verwachting in oktober 2019, waarna in januari 2020 de gunningsfase start.

Andere procedure voor bouwers
De marktdialoog heeft betrekking op specifieke producten op het gebied van energieneutraliteit, duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en groen (onder andere materialen, afwerkingen, (ludieke) innovaties, inrichting en de installaties) van het nieuwe gebouw en is dus niet bestemd voor partijen die de nieuwe Aeres vestiging willen bouwen. Voor bouwbedrijven geldt een andere procedure, maar zij kunnen hun interesse wel kenbaar maken bij HEVO.

Meer informatie over de marktdialoog en over de achtergronden van het project is te vinden via deze link.