ALMERE - Leren door te doen, ofwel action learning, betekent dat je nieuwe kennis ontwikkelt door bestaande wetenschappelijke) kennis voortdurend te toetsen aan de praktijk.

Je bespreekt met elkaar welke theorie je in de praktijk uittest. Tijdens en na de uitvoering bouw je vervolgens reflectiemomenten in om te leren en te ontwikkelen. Actie en leren gaan hierdoor samen. Deze manier van werken is een centraal onderdeel van de projecten binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland. De begeleiding gebeurt door hogeschool Windesheim Flevoland. Hieronder geven we een overzicht van de trajecten die al lopen of in de opstartfase zijn, zowel binnen als buiten het programma. Inhoudelijke informatie over de trajecten binnen het programma is te vinden in de voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2017.

Omdenken

In onderstaande overzicht staat ook vermeld of er zogeheten 'omdenkers' bij de trajecten betrokken zijn. Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. De omdenkers in de action-learning-trajecten in Flevoland zijn personen die de rol aannemen om geheel ‘out of the box’ te denken en het behandelteam rond een jeugdige te bevragen. Er is een bewaarkaartje ontwikkeld met vragen die helpen bij het omdenken.

Action learning binnen het programma

Uitstroom 24-uurszorg

Projectgroep uitstroom 24-uurszorg

Ja, vanuit AccareAfronding

Uitstroom 24-uurszorg (vervolgonderzoek naar jongeren die de 24-uurszorg verlaten, onderdeel van promotieonderzoek samen met de Academische Werkplaats Risicojeugd en gefinancierd door ZonMw)

Projectgroep uitstroom 24-uurszorgNeeUitvoering
Instroom crisishulp met verblijfProjectgroep crisishulp op orde

Ja, vanuit Accare en Vitree en door een student journalistiek

Opstart
Lokale toegang jeugdhulp met verblijfWerkgroep jeugdNeeOpstart

Action learning buiten het programma

Integrale crisisaanpak 0-100 jaar

Werkgroep integrale crisisaanpak 0-100 jaar

NeeUitvoering
Preventieaanpak Almere Haven

Onderdeel promotietraject

NeeOpstart
Levenscoaching jongeren met een lichte verstandelijke beperkingGemeenten Almere en Noordoostpolder met MEE IJsseloeversN