ALMERE - Maak je hart voor Stad & Natuur in Almere! Onder dat motto start deze week een publiekscampagne gericht op het behoud van tenminste de huidige bijdrage van de gemeente Almere. Het college heeft een voorstel ingediend voor een bezuiniging van 100.000 euro op de jaarlijkse subsidie. Voor Stad & Natuur betekent dit onherroepelijk sluiting van locaties en het stopzetten van activiteiten. Vrijwilligers, inwoners, scholen, ondernemers en partners willen hun stem laten horen vóór behoud van alle locaties en activiteiten van Stad & Natuur waarmee ze de inwoners van Almere en de stedelijke omgeving met de natuur verbindt. Zodat Stad & Natuur kan blijven werken aan een groene, gezonde en duurzame stad. Hiervoor is onder andere een petitie geopend en een social mediacampagne gestart.

“De gemeente Almere is van plan om per 2021 een ton te bezuinigen op onze jaarlijkse subsidie”, aldus Cees Okkerse, voorzitter van de raad van toezicht van Stad & Natuur. “De stichting spreekt zich hier duidelijk tegen uit. Wij zijn een low-budget organisatie die voornamelijk draait op vrijwilligers, ondersteund door een vijftiental professionele krachten. Deze bezuiniging zal onherroepelijk leiden tot het stoppen van een aantal kernactiviteiten, ontslag van personeel en sluiting van locaties.” Deze locaties liggen verspreid over de stad: elk met een eigen karakter, functies en activiteiten, waar educatie, recreatie en meedoen in het groen centraal staan. Ze vervullen een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol en een recreatieve functie voor jong en oud Almere, ook voor groepen die doorgaans moeilijk bereikbaar zijn.

De bezuiniging is vooral niet in lijn met de ambitie van de gemeente gericht op de groene, gezonde en duurzame stad van de toekomst. Directeur en bestuurder Liesbeth Bronkhorst reageert: “Stad & Natuur is er klaar voor om juist een grotere rol te nemen als bewezen succesvolle en innovatieve partner van de gemeente, bijvoorbeeld bij de invulling van de duurzaamheidsagenda. Wij hopen dat de gemeenteraad deze onbegrijpelijke bezuiniging terugdraait zodat we ons werk kunnen blijven doen: de Almeerders betrekken bij hun groene en duurzame leefomgeving.”

Met deze campagne reageert Stad & Natuur op de vele verzoeken vanuit haar achterban om in actie te komen. Er is inmiddels een handtekeningenactie gestart op www.petities.nl (zoek op Almere) tegen de voorgenomen bezuiniging. Deze worden over enkele weken met een ludieke actie samen met partners en scholen aangeboden aan de gemeenteraad op het stadhuis.

Stichting Stad & Natuur Almere viert op 1 juli 2019 haar 10-jarig bestaan en is de vanzelfsprekende uitvoeringsorganisatie van de groene en duurzame agenda van de stad. Vanuit een efficiënte organisatie bereikt zij jaarlijks zo’n 27.000 leerlingen in het Almeerse onderwijs met educatieve programma’s en laat zij ruim 210.000 Almeerders kennismaken met natuur- en duurzaamheidsthema’s op onze bijzondere groene plekken. Ook wordt een honderdtal vrijwilligers de mogelijkheid geboden om actief betrokken te zijn. Dit in samenwerking met een netwerk van tientallen maatschappelijke organisaties zoals Playing for Succes, De Schoor, IVN, De Vogelwacht, Staatsbosbeheer en VMCA.