ALMERE - In januari 2008 is het centrum van Almere en een gedeelte van Almere Stad Oost voor het eerst (tijdelijk) aangewezen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. In de jaren die daarop volgden is het messenverbod meerdere malen verlengd.


Omdat het huidige messenverbod op 1 juli 2019 afloopt, heeft de burgemeester opnieuw een messenverbod ingesteld tot 1 juli 2021. Door de instelling van een messenverbod kunnen gemeentelijke handhavers en politiefunctionarissen, ter handhaving van de openbare orde, blijven optreden tegen het bezit van messen en andere voorwerpen die als steekwapen gebruikt kunnen worden.