ALMERE - Op 25 juni 2019 is het Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2019- 2021 vastgesteld.


Schoolpleinen en andere gebieden waar overlast wordt ervaren, zijn aangewezen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Ook is het in de aangewezen gebieden verboden is om softdrugs te gebruiken of openlijk voorhanden te hebben. Het aanwijzingsbesluit treedt per 1 juli 2019 in werking en loopt tot 1 juli 2021. Door de instelling van een alcohol- en blowverbod kunnen gemeentelijke handhavers en politiefunctionarissen, ter handhaving van de openbare orde, blijven optreden tegen het bezit en gebruik van alcohol en softdrugs, voordat sprake is van daadwerkelijke overlast.